English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Defending Nazis in Postwar Czechoslovakia.

Drápal, Jakub

cena: 400 Kč

Život advokáta Kamilla Reslera byl plný paradoxů. Jako mladík byl
aktivní v Sokole i v anarchistických a dělnických spolcích. Čtyři...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Saturnin (paperback, aj)
E-KNIHA

Saturnin (paperback, aj)

Jirotka, Zdeněk

cena: 200 Kč

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky navazuje na tradici českého humoru a autory, jakými byli J. Hašek, K. Čapek nebo K. Poláček,...

Detail knihy Rambling On (paperback)
E-KNIHA

Rambling On (paperback)

Hrabal, Bohumil

cena: 200 Kč

Soubor Rukověť pábitelského učně obsahuje povídkovou tvorbu Bohumila Hrabala ze 70. let 20. století, které byly psané v Kersku a Kerskem...

Detail knihy We were a Handful (paperback)
E-KNIHA

We were a Handful (paperback)

Poláček, Karel

cena: 200 Kč

Slavný český humoristický román o dobrodružstvích pěti chlapců z malého českého městečka je psán formou dětského deníku kupeckého synka...

V TISKU:

Detail knihy Dějiny umění Latinské Ameriky

Dějiny umění Latinské Ameriky

Křížová, Markéta - Brenišínová, Monika

cena: 420 Kč

Dějiny umění Latinské Ameriky vznikly v dílně Střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy na základě přednášek autorek knihy. Cílem...

Detail knihy Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku

Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku

Holá, Mlada

cena: 420 Kč

Kniha sleduje více než dvousetletou historii pěti studentských kolejí pražské univerzity (koleje Českého národa, Nazaretské, Litevské,...

Detail knihy Global Competition or Convergence?

Global Competition or Convergence?

Hornát, Jan - Kindl, Lukáš

cena: 300 Kč

Dynamika vnitřních změn v Číně – ať už tyto změny mají dopad na národní ekonomiku nebo na politický řád a rozdělení moci – mají...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

první příspěvek letošního roku se Vám představí v edici Myšlení současnosti.

Pro současné myšlení je charakteristické rozšiřování polí tradičně definovaných oborů, což platí i o filosofii. Cílem edice by mělo být předvést tuto tendenci jak výběrem autorů a knih (domácích i cizích), tak i tematicky zaměřenými monografiemi, ukázat cosi jako filosofii v dialogu s přítomností i s jinými oblastmi vědění. Je však zjevné, že ve slově "přítomnost" je třeba klást důraz nikoli na chronologii, nýbrž na vše to, co naše doba chápe jako to, co je s ní nějak stále současné. Edici řídí Miroslav Petříček.

V edici již vyšlo:

Georges Canguilhem: Poznávání života
Olivier Mongin: Urbánní situace
Étienne Balibar: Spinoza a politika
Kateřina Svatoňová a Kateřina Krtilová (eds.): Mizení. Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného
Françoise Dasturová: Smrt. Esej o konečnosti