English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Averzivní demokracie
E-KNIHA

Averzivní demokracie

Norval, Aletta J.

cena: 200 Kč

Události posledních desetiletí od pádů autoritářských režimů východní Evropy přes barevné revoluce, arabské jaro až po současnou krizi...

Detail knihy Východní křesťanské církve
E-KNIHA

Východní křesťanské církve

Szabo, Miloš

cena: 210 Kč

Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedním z jeho nejvlivnějších center byl Řím, jenž se také stal sídlem papežů a zůstal...

Detail knihy K hříchu i modlitbě
E-KNIHA

K hříchu i modlitbě

Lenderová, Milena

cena: 270 Kč

Monografie Mileny Lenderové zachycuje postavení žen, zvláště ze středního městského stavu, v českých zemích v „dlouhém“ 19. století....

V TISKU:

Detail knihy Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Pospíšil, Ctirad V.

cena: 370 Kč

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům...

Detail knihy Odkud vítr vane

Odkud vítr vane

Našinec, Jiří (ed.)

cena: 190 Kč

U zrodu antologii překladů s názvem Odkud vítr vane, vytvořených studenty z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

první kniha, kterou Vám v novém roce představíme, se věnuje vytváření národních panteonů.

Monografie Marka Nekuly Smrt a zmrtvýchvstání národa vnímá Slavín jako fenomén, jako krystalizační bod dobového národního diskursu, v němž se přítomnost obrací k minulosti a v němž se na symbolické rovině v dlouhém 19. století konstruuje, vyjednává, formuje a legitimizuje národ a s ním spjatá podoba sociální reality – Slavín na Vyšehradě přitom zdaleka není první a jedinou národní svatyní. České národní slavíny mají své evropské obdoby a vzory.

Ve snech o Slavíně i v jeho konkretizacích tak lze sledovat variabilitu a proměny představ národního společenství. Monografie se věnuje také narativu smrti a zmrtvýchvstání národa na pozadí části českých slavínů; pohřby a národními pomníky pak tento narativ vstoupil také do veřejného prostoru města. Kniha neopomíná funkční a kompoziční přesahy mezi architektonickými, performativními a literárními formami Slavína.