English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Survey of Topographical Anatomy

Kos, Jaroslav - Heřt, Jiří - Hladíková, Jaroslava

cena: 260 Kč

Původní text publikovali anatomové z Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni Jaroslav Kos, Jiří Heřt a Jaroslava Hladíková v roce 1964....

Stručná biostatistika pro lékaře

Procházka, Bohumír

cena: 160 Kč

Předkládaná publikace si bere za cíl seznámit stručnou formou především lékaře se základními metodami používanými při hodnocení...

Pojišťovny ve službách hákového kříže

Jelínek, Tomáš

cena: 270 Kč

Publikace se zabývá rolí protektorátních pojišťoven ve financování druhé světové války a podpoře německého válečného hospodářství, způsobem...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Gerontologie
E-KNIHA

Gerontologie

Štěpánková, Hana - Höschl, Cyril - Vidovicová, Lucie a kol.

cena: 200 Kč

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek...

Detail knihy Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám
E-KNIHA

Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám

Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří a kol.

cena: 210 Kč

Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd....

Detail knihy Úvod do sociologie
E-KNIHA

Úvod do sociologie

Havlík, Radomír

cena: 90 Kč

Nové, upravené vydání učebnice Radomíra Havlíka slouží k základní orientaci při studiu vybraných společenských problémů. Jednotlivé...

V TISKU:

Detail knihy Hory a moře mezi „námi“

Hory a moře mezi „námi“

Power, Martina

cena: 390 Kč

Publikace analyzuje způsoby vnímání a členění geografického prostoru na základě srovnání německých cestopisů o Čechách a britských...

Detail knihy Historia de la lengua espaňola

Historia de la lengua espaňola

Zavadil, Bohumil

cena: 250 Kč

Publikace navazuje na předchozí autorovy studie z oblasti vývoje španělského jazyka. Na mnoha příkladech dokládá všechny významné fonetické...

Detail knihy Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku

Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku

Nováková, Tereza - Čechovská, Irena - Pathyová, Michaela - Obytová, Petra

cena: 220 Kč

Kniha je teoretickým zázemím pro korektní vedení pohybových aktivit dětí v raném věku ve vodním prostředí tak, aby byly pro dítě...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám publikaci Franca Morettiho Grafy, mapy, stromy.
Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map a vývojových stromů evoluční biologie. Autor pohlíží na literaturu nikoli jako na kánon vybraných děl, ale spíše jako na systém a na velkém množství materiálu se nám představují překvapivé literární dějiny, jež stírají hranice mezi vysokým a nízkým, mezi mistrovskými a zapomenutými díly, mezi dnešní klasikou a někdejšími bestsellery. Neméně invenční je i doslov Alberta Piazzy, který kromě souhrnu Morettiho podnětů a úvah vybízí k užšímu dialogu mezi literární historií a genetikou.

Zároveň se jedná o první titul nové řady Studia nových médií, která představí čtenářům významné publikace z neustále se proměňující a nejednoznačně definovatelné oblasti nových médií. Edice je určena nejen studentům se zájmem o obor, ale také širší veřejnosti, kterou seznámí s aktuální kritickou reflexí proměny společnosti související s všudypřítomnou expanzí informačních technologií.

V této edici dále připravujeme knihy Jazyk nových médií Lva Manoviche a Media Life Marka Deuze.