English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Turistická odysea

Mücke, Pavel - Krátká, Lenka (eds.)

cena: 490 Kč

Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v...

Příručka k morfologii češtiny

Adam, Robert

cena: 160 Kč

Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory...

Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince

Boccou Kestřánková, Marie

cena: 310 Kč

Monografie Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince je prací lingvodidaktickou, vztahující se k vyučování češtiny...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Jazyky v komunikaci neslyšících
E-KNIHA

Jazyky v komunikaci neslyšících

Macurová, Alena - Zbořilová, Radka

cena: 200 Kč

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty...

Detail knihy Obtížná balanc
E-KNIHA

Obtížná balanc

Onufer, Petr

cena: 180 Kč

Petr Onufer
Obtížná balanc: Ke kánonu anglofonních literatur v českém kontextu

Detail knihy Příběh ruské geopolitiky
E-KNIHA

Příběh ruské geopolitiky

Kurfürst, Jaroslav

cena: 310 Kč

Po celé dějiny přicházeli ruští myslitelé, geografové a státníci s vizemi o roli a civilizační příslušnosti své velké země. Zároveň při tom...

V TISKU:

Detail knihy České důchody

České důchody

Potůček, Martin

cena: 240 Kč

Publikace si klade za cíl zorientovat čtenáře ve stávajícím důchodovém systému. Autor, který byl předsedou tzv. důchodové komise v letech...

Detail knihy Makroregiony světa

Makroregiony světa

Anděl, Jiří - Bičík, Ivan - Bláha, Jan Daniel

cena: 890 Kč

Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám dvě novinky, které na sebe časově a tematicky navazují.

Publikace Cestovní ruch pod dohledem třetí říše reviduje zažitou představu, že za 2. světové války nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Kniha, doprovázená dobovými fotografiemi a reklamními materiály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném fenoménu.

Kolektivní monografie Turistická odysea je novinkou edice Orální historie a soudobé dějiny a představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.