English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

PRAEHISTORICA

Filozofická fakulta
vychází 1 x ročně 
brožovaná, 297 x 210 mm
ISSN 0231-5432


obálka
aktuální číslo
Publikační řada Ústavu pro archeologii FF UK věnovaná archeologii střední Evropy, vycházející od roku 1938. Zabývá se pravěkou až časně novověkou problematikou a zahrnuje jak monografie, tak tematicky zaměřené sborníky. Do řady Praehistorica přispívají domácí i zahraniční autoři.


Praehistorica na stránkách Ústavu pro archeologii FF UK