English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

PRAEHISTORICA

Filozofická fakulta
vychází 1 x ročně 
brožovaná, 297 x 210 mm
ISSN 0231-5432


obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Publikační řada Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK věnovaná archeologii střední Evropy, vycházející od roku 1938. Zabývá se pravěkou až časně novověkou problematikou a zahrnuje jak monografie, tak tematicky zaměřené sborníky. Do řady Praehistorica přispívají domácí i zahraniční autoři.


  Domovská stránka časopisu


  Redakční rada časopisu

  doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, CZ) – předseda redakční rady

  Dr. Frank Andraschko (Archäologisches Institut, Universität Hamburg, Hamburg, DE)

  doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (Ústav archeologie, Slezská univerzita, Opava, CZ)

  Ing. Renata Šmidtová (Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, CZ)

  Mgr. Jana Šuteková, Ph.D. (Katedra archeologie, Univerzita Komenského, Bratislava, SK)

  Ao. Univ.-Prof. Dr. Bernard Trnka (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien, Sien, AT)


  Kontakt:
  e-mail: books@ff.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Praze
  Filozofická fakulta
  Vydavatelství
  nám. J. Palacha 2
  116 38 Praha 1

  Distribuce:
  viz výše