English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

STUDIA SOCIOLOGICA

vychází 1 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0567-8293


obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Pravidelně vycházející soubory studií editorsky připravované Ústavem sociologie FF UK.
  Příspěvky v českém jazyce jsou v posledních letech doplňovány cizojazyčnými studiemi.
  Jednotlivé články doprovázejí krátká resumé v němčině či angličtině. Studia sociologica vycházejí od roku 1968.

  Redakční rada tematické řady
  doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (FF UK)
  PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Sociologický ústav AV ČR)
  Dr. Jaroslaw Kilias, PhD. (Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

  Kontakt:
  e-mail: books@ff.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Praze
  Filozofická fakulta
  Vydavatelství
  nám. J. Palacha 2
  116 38 Praha 1

  Distribuce:
  viz výše