English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

ORBIS SCHOLAE

vychází 3 x ročně 
brožovaná, 157 x 230 mm
ISSN 1802-4637
E-ISSN 2336-3177
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
ORBIS SCHOLAE je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně, vždy jedno číslo v každém ročníku je v angličtině. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

Časopis Orbis scholae vznikl k 1. 1. 2007 jako nástupce bulletinu projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“ s registračním číslem LC06046, který byl v letech 2006–2011 financován v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který si kladl za cíl podpořit spolupráci vědeckých pracovišť v České republice, zvýšit jejich konkurenceschopnost v Evropském prostoru a přispět k výchově mladých odborníků. V současné době se na přípravě časopisu podílejí Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Vydavatelem časopisu je Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39.

Časopis Orbis scholae vychází třikrát ročně, jedno celé číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

V roce 2008 byl časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Od roku 2010 jsou anglická čísla časopisu indexována v mezinárodní databázi Education Research Complete (dostupné skrze EBSCO).

Od roku 2013 je časopis zařazen v databázi CEEOL.

V roce 2013 obdržela redakce informaci o zařazení časopisu do databáze SCOPUS.

Od roku 2013 je časopis zařazen v databázi ERIH PLUS.

Od roku 2018 je časopis zařazen do databáze DOAJ.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

Go to English pages.

Výzva pro autory

Creative Commons License
ORBIS SCHOLAE is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.