English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

  • ČASOPISY
  • >
  • AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0323-0562
E-ISSN 2336-5730
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
Mám napsaný článek, který chci publikovat v HUCP. Co s ním?
– redakce přijímá články z oblasti dějiny školství a vzdělanosti
– rukopis prosím zašlete e-mailem na adresu blanka.zilynska@ruk.cuni.cz nebo petr.svobodny@ruk.cuni.cz
– k rukopisu je třeba přiložit informace o pracovišti a kontaktní údaje autora/autorky, včetně e-mailové adresy

Jak má zasílaný rukopis vypadat?
– vytvořený ve formátu textového editoru Word (.doc, .docx, .rtf)
– dodržuje citační pravidla HUCP (viz níže Citační pravidla časopisu AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis)
– jazyk: čeština, slovenština, němčina, angličtina, po dohodě francouzština, polština příp. další
– obrazové přílohy: pouze v nezbytné míře, nikoliv jako doprovodné ilustrace; připojit k rukopisu samostatně v datové podobě, případně ve fyzické podobě k naskenování v redakci; obrázky musí být doplněny popisem v textové části příspěvku; podrobnější informace o požadovaných formátech a rozlišení obrazových příloh včetně grafů viz níže Pokyny pro autory nakladatelství Karolinum)
– tabulky: dodávat ve formátu .xls, .xlsx
– mapy, plány a kresby musí být opatřeny grafickým měřítkem
– součástí rukopisu musí být i resumé v rozsahu cca poloviny až jedné stránky. Překlad do němčiny si zajistí redakce
– a dále krátký abstrakt (přibližně 3 věty) a klíčová slova; překlad do angličtiny si zajistí redakce

Jaký má mít rukopis rozsah a formální podobu?
– písmo: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5
– písmo v poznámkách pod čarou: Times New Roman, velikost 10, řádkování 1
– obvyklý rozsah článků a studií: 25 NS
– rozsah recenzí: obvykle do 4 stran

Co se s rukopisem děje a jaké jsou termíny?
– časopis vychází 2x ročně
– každý rukopis hodnotí dva nezávislí recenzenti
– s výsledkem recenzního řízení je autor seznáme v nejkratším možném termínu
– redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů; veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře

Citační pravidla časopisu AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis
Pokyny pro autory nakladatelství Karolinum