English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

  • ČASOPISY
  • >
  • AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0323-0562
E-ISSN 2336-5730
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D., ÚDAUK, předseda (petr.svobodny@ruk.cuni.cz)
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., ÚDAUK, tajemnice (blanka.zilynska@ruk.cuni.cz)

členové
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc., FF UK Praha
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., ÚDAUK
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., FF UK Praha
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., ČVUT a MÚ AV ČR
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., PF UK Praha
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., FHS UK Praha
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., emerit
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., PdF ZčU Plzeň
PhDr. Michal Svatoš, CSc., emerit
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., CMS při FÚ AV ČR
PhDr. Pavel Urbášek, Archiv UP v Olomouci

Creative Commons License
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.