English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky

[Introduction into linguistics and linguistic Czech studies]

Mareš, Petr

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  září 2014
ISBN 9788024626406 (PDF)

doporučená cena:  0 Kč

obálka
E-KNIHA
Publikace ke stažení ZDARMA ve formátu PDF.

Příručka Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky je primárně určen pro studenty prvního ročníku bakalářského studia oboru český jazyk a literatura a představuje doprovodný materiál ke stejnojmenné přednášce. Jejím cílem je zprostředkovat znalost alespoň některých důležitých lingvistických pojmů-termínů, se kterými se studenti budou setkávat i v průběhu dalšího studia bohemistiky, a podat přehled vybraných koncepcí jazyka a principů jeho zkoumání.
V centru výkladu stojí především obecné otázky lingvistiky. Zřetel k bohemistice se projevuje hlavně v tom, že tyto otázky jsou – tam, kde je to možné – dokládány a rozvíjeny na českém jazykovém materiálu a na výsledcích, k nimž dospěla česká lingvistika.