English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

[Bibliography of German-Czech comparative studies]

Šimečková, Alena a kol.

brožovaná,  98 str., 1. vydání
vydáno: duben 2017
ISBN 9788024635606
doporučená cena:  140 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i potřeba platformy, jež by přispěla k výměně zkušeností a poznatků mezi jednotlivými badateli v této oblasti výzkumu. Cílem nové bibliografie je proto dokumentace kontrastivních analýz výše zmíněného jazykového páru, a to z perspektivy různých lingvistických disciplín, resp. z hlediska různých rovin popisu jazyka.