English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

E-KNIHY >

stránka: [1] [2] [3] [>>]

Detail knihy Školní vzdělávání v Ruské federaci
E-KNIHA

Školní vzdělávání v Ruské federaci

Ježková, Věra - Walterová, Eliška - Abankina, Taťjana - Abankina, Irina

Analyticko-srovnávací studie je čtvrtou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Předchozí tři publikace jsou Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii a Školní vzdělávání ve Švédsku.
Část studie, vypracovaná českými...

vydáno: červen  2017
doporučená cena: 160 Kč


Detail knihy Pražské hudební světy
E-KNIHA

Pražské hudební světy

Jurková, Zuzana a kol.

Pražské hudební světy jsou první knihou, která se věnuje hudbě v Praze z jiné než hudebně historické perspektivy: k hudebním událostem dnešní Prahy přistupuje z pozice etnomuzikologie, někdy nazývané také hudební antropologie. Dostáváme se tak...

vydáno: květen  2017
doporučená cena: 240 Kč


Detail knihy Perifrastické konstrukce v portugalštině
E-KNIHA

Perifrastické konstrukce v portugalštině

Jindrová, Jaroslava

Cílem práce je podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině.
Při jejich klasifikaci jsme vycházeli z modelu vytvořeného pro španělštinu Bohumilem Zavadilem, jenž navazuje na koncepci E. Coseria...

vydáno: duben  2017
doporučená cena: 130 Kč


Detail knihy Mozaiky překladu. Translation Mosaics
E-KNIHA

Mozaiky překladu. Translation Mosaics

Jettmarová, Zuzana

Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem...

vydáno: srpen  2016
doporučená cena: 200 Kč


Detail knihy Slovenščina ni težka. Slovinština není těžká
E-KNIHA

Slovenščina ni težka. Slovinština není těžká

Jahič Honzak, Jasna

Slovenščina ni težka / Slovinština není těžká je vysokoškolská učebnice slovinštiny pro začátečníky určená českým slovenistům a slavistům. V úvodní kapitole Základní údaje o slovinském jazyce seznamuje kniha studenty s...

vydáno: březen  2016
doporučená cena: 290 Kč


Detail knihy Midway Upon the Journey of Our Life
E-KNIHA

Midway Upon the Journey of Our Life

Jedlička, Josef

„Kde život náš je v půli se svou poutí“ je úvodním veršem z Pekla Danteho Božské komedie, název se tak již v úvodu staví do trpkého kontrastu k československé realitě 50. let. Autobiografická próza Josefa Jedličky je svědectvím člověka o současnosti...

vydáno: březen  2016
doporučená cena: 300 Kč


Detail knihy Geostatistika a prostorová interpolace
E-KNIHA

Geostatistika a prostorová interpolace

Ježek, Josef

Učebnice vysvětluje základy geostatistiky, a to se zaměřením na prostorovou interpolaci. Probírají se též interpolační metody, které s geostatistikou a jejími aplikacemi bezprostředně souvisejí. V centru zájmu je případ, kdy jsou data zadána v...

vydáno: únor  2016
doporučená cena: 180 Kč


Detail knihy Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
E-KNIHA

Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie

Jindra, Zdeněk - Jakubec, Ivan a kol.

Monograficky pojatá učebnice obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, který vyšel téměř před deseti lety. Nová učebnice posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak...

vydáno: únor  2016
doporučená cena: 300 Kč