English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

V TISKU >

v tisku

Detail knihy Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Šubrt, Jiří - Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav a kol.

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač...

doporučená cena: cca 290 Kč


v tisku

Detail knihy Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby

Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby

Müller, Karel

V každodenním laickém vědění je vztah inovací a institucí chápán jako protikladný. Inovace sledují změnu a instituce stabilizují sociální poměry. Předkládaná studie sleduje předpoklad, že vztahy mezi inovačně orientovaným jednáním a institucemi jsou...

doporučená cena: cca 390 Kč


v tisku

Detail knihy Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Petr, Miroslav

Tělesná zdatnost je komplexní fenotyp, který je ovlivněn mnoha environmentálními a genetickými faktory. Většina prací z minulosti proto předpokládá významný podíl heritability na jednotlivých znacích sportovního fenotypu. Díky dynamickému rozvoji...

doporučená cena: cca 190 Kč