English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Pravděpodobnost a matematická statistika

Dupač, Václav - Hušková, Marie

Předkládaný učební text je určen studentům matematiky. Jeho hlavním cílem je sdělit studentům důležité poznatky teoretického základu obou oborů - teorie pravděpodobnosti i matematické statistiky.

Teorii pravděpodobnosti jsou věnovány...

vydáno: únor  2013
doporučená cena: 160 Kč


Příklady z mechaniky

Fähnrich, Jaromír - Havránek, Antonín - Slavinská, Danka

Učební pomůcka je určena pro cvičení pořádané k přednášce Mechanika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Text lze použít i k samostudiu.

vydáno: červen  2005
doporučená cena: 155 Kč


Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky I. sv. - Teoretická lingvistika

Hajičová, Eva

Učební text je určen především studentům klasické jazykovědy a informatiky. Předkládaný první díl studenty seznamuje se základními poznatky současné lingvistiky. Z obsahu: základní lingvistické pojmy, strukturní lingvistika, popis jazyka založený na...

vydáno: prosinec  2003
doporučená cena: 155 Kč


Úvod do bioreologie

Havránek, Antonín

Publikace je určena všem zájemcům o reologii. Tato moderní materiálová věda, jejíž název je odvozen z řeckého panta rei = vše teče, po úspěších ve stavebnictví, strojírenském a chemickém průmyslu, polymerní vědě, se nyní stále více užívá i při...

vydáno: řijen  2007
doporučená cena: 240 Kč


Klasická mechanika II. Kontinuum

Havránek, Antonín

Druhý díl Klasické mechaniky doplňuje výuku mechaniky v úvodním kurzu fyziky a je určen posluchačům, pro něž je fyzika hlavním oborem studia. Obsah: popis kontinua, reologie, pružnost, mechanika tekutin.

vydáno: únor  2003
doporučená cena: 200 Kč


Statistické aspekty dobývání znalostí z dat

Holeňa, Martin

Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Obsah: statistické metody v systémech pro dobývání znalostí z dat, statistické principy procedury 4ft-Miner, moderní klasifikační a regresivní metody v dobývání znalostí, statistický...

vydáno: březen  2006
doporučená cena: 115 Kč


Modelování mezní vrstvy atmosféry

Jaňour, Zbyněk

Učební text shrnuje znalosti o procesech v mezní vrstvě atmosféry. Autor odvozuje pohybové rovnice popisující tyto procesy, zavádí užívané zjednodušující aproximace a pojednává o fenoménu turbulence. V závěru autor popisuje metody řešení otázek...

vydáno: srpen  2001
doporučená cena: 155 Kč


Robustní statistické metody

Jurečková, Jana

Učební text pro posluchačeMatematicko-fyzikální fakulty UK doplňuje přednášku Robusrní a neparametrické metody. Text předpokládá základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky.

vydáno: květen  2001
doporučená cena: 100 Kč