© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Česká tomistická psychologie. Historie a perspektivy

Triton 2009

vázaná416 str.
ISBN 9788073873387

obálka
499,-
449,-
1-2 ks

Kniha tří pedagogů
Teologické fakulty Jihočeské univerzity vČeských Budějovicích a několika
externistů se zabývá tématem vodborné literatuře dnes velmi vzácným,
nicméně závažným, jehož aktuálnost se již rýsuje zejména na pozadí současného
diskursu ?filosofie mysli?. Je to téma duše, které je vtéto knize
zasazeno do historického rámce vývoje a perspektiv tomistické psychologie, jež
byla vědou o duševním životě člověka a filosofií jeho metafyzické podstaty. Čtenář
se tu setká sproblematikouduševního života člověka, vystupující
také vdnes stále aktuální filosofické rovině, jako je vztah empirické a
filosofické psychologie, problém vztahu duše a těla, svobodné vůle a další.
V historickém rámci tohoto díla, které přináší obraz světového vývoje
tomistické psychologie od konce 19. století do současnosti, je těžištěm vývoj
české tomistické psychologie. Filosofický obsah knihy pak tvoří pojetí duše
vdíle sv. Tomáše Akvinského, zněhož se tomistická psychologie
vyvinula, a také jsou naznačeny perspektivy vývoje této psychologie.
Včásti historické čtenáře jistě zaujmou pozoruhodné osudy vyspělé české
tomistické psychologie, zakotvené vminulém století zejména
včinnosti olomouckých dominikánů, jejíž vývoj je zde zmapován rovněž od
konce 19. století až do současnosti, a to vjejích, dnes již téměř
zapomenutých představitelích. Kniha ukazuje nezbytnost filosofických pohledů na
psychologii, které kromě jiného vedou k domýšlení života duše za hranice
empiricky získaných poznatků, aby bylo možné uspořádat je do smysluplného
celku, umožňujícího jejich chápání, a nacházet jejich metafyzickou podstatu.
Vedle historicko-filosofických a metafyzických přístupů zde však najdeme i
několik pokusů o aplikaci tomistického pojetí psychologie na současnou
pastorační, psychoterapeutickou a psychiatrickou praxi. Ty ukazují, že
tomistická psychologie, i když byla materialistickým naturalismem posunuta za
horizont perspektiv současné psychologie, redukované často na neurofyziologii
či biologii a počítačové modely dílčích funkcí, neztratila nic ze své životnosti
ve světě, který si zachoval smysl pro kladení otázek a hledání odpovědí. Kniha
se pokouší ukázat, že tomistické pojetí duše není zbytečnou zátěží
psychologického bádání a duchovního života člověka, ale naopak že ho
vsoučasných podmínkách jeho existence prohlubuje a rozvíjí
vpoznávání i ve způsobech životního stylu.