© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského

obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem

Právnická fakulta 2008

brožovaná265 str.
ISBN 9788085889864

obálka
-10% 249,-
224,-
1-2 ks

Sborník ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky

Sborník je souborem přednášek účastníků setkání členů kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky, které se konalo ve dnech 6. až 8. února 2007 v Průhonicích.

Obsahuje příspěvky, které se v zásadě týkají následujících tří oblastí: 1) aktuálních otázek (euro)ekonomické argumentace v právu a problematiky českého a slovenského práva společností a jejich komunitárním souvislostem, 2) závazkového práva a perspektiv jeho harmonizace na úrovni Evropské unie a 3) nekalé soutěže, průmyslového vlastnictví, elektronizace práva a účinků zápisu v obchodním rejstříku.

OBSAH

Poznámky k aktuálním otázkám (euro)ekonomické argumentace v právu
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Materiálnoprávne účinky chýbajúcich, správnych a nesprávnych zápisov v obchodnom registri (Materiálna publicita registra)
JUDr. Kristián Csach, LL.M.

Vliv principů evropského závazkového práva, resp. společného referenčního rámce na konvergenci národních obligačních úprav
JUDr. Petr Čech, LL.M.

K vybraným otázkám návrhu směrnice o přeshraničním výkonu práv akcionářů (zejména k otázce jednorázového odtržení hlasovacího práva od akcie)
Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Proces elektronizace práva
Mgr. Michal Černý, Ph.D.

Nová právna úprava konkurzu na Slovensku z pohľadu práva európskej únie
Doc. JUDr. Milan Ďurica,Ph.D.

Širší kontext § 56a obchodního zákoníku a poznámky k němu (Zákaz zneužití práva se zřetelem k možnostem postihu zneužití soukromých oprávnění akcionáře proti akciové společnosti
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114 ES z 12. 2. 2006 o klamavé a srovnávací reklamě
Prof. JUDr. Petr Hajn, Dr. Sc.

Je evropské právo obchodních společností opravdu tak špatné, jak se povídá?
JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Obchodné záväzky a obchody
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.

Správa o mandátnej zmluve z pohľadu európskych unifikačných snáh
JUDr. Monika Jurčová, Ph.D.

Zastupovanie členov orgánov akciovej spoločnosti
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Komunitární úprava obchodního práva. Závod ke dnu?
Mgr. Petr Kun

Vývojové trendy v obchodnom práve a ich aplikačné perspektívy - krátka úvaha nad súkromoprávnym dualizmom
JUDr. Mojmír Mamojka ml.

Ke smluvnímu závazkovému právu
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

Posledný vývoj judikatúry v oblasti problémových oblastí úpravy spoločnosti s ručením obmezeným
JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D.

Informace o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zich a spol. proti České republice z 18. července 2006
JUDr. Jaroslav Oehm

Obchodná zvyklosť ako prameňa práva???
JUDr. Regina Palková

Úprava práva výkupu (squeeze-out) v slovenskom práve (dodržanie príncípu efektívnosti komunitárneho práva
a ústavné aspekty práva výkupu)
Doc. JUDr. Mária Patakyová, Ph.D., JUDr. Andrej Glézl, JUDr. Branislav Jablonka

Převod části podniku (porovnání smlouvy o prodeji části podniku a smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením)
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Některé otázky nové úpravy veřejných zakázek a její evropské aspekty
Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.

Aktuální změny komunitárního práva v oblasti průmyslového vlastnictví a jejich reflexe v českém právním řádu
JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.