© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Nachaš. Had Mojžíšovy knihy Genesis

O počátku a konci biblického času, návratu ke stromu života a naději

Půdorys 2012

vázaná394 str.
ISBN 9788086018393

obálka
-10% 598,-
538,-
1-2 ks

1. Geometrická konstrukce Stromu života
2. Tvar a proporce Božího jména
3. Princip starozákonního času
4. Počátek a konec biblického času
5. Srovnání egyptské genesis s hlavními obrazy evangelií
6. První a Druhý Adam
7. Datační systém Starého zákona a jeho vliv na určení počátku křesťanského letopočtu
8. Mariánská symbolika a vnitřní probuzení
9. Kabalistický výklad Otčenáše
10. Výklad Sefer Jeciry - Knihy utváření na základě posvátné geometrie

Celým Starým a Novým zákonem probíhá jednotná, velice důsledně dodržovaná číselná symbolika. Dodnes se mezi badateli ale vedou spory o jejím smyslu. Biblické příběhy se odehrávají na časové ose, která se nekryje s historickou realitou. Do současnosti nikdo pořádně neví, co tato časová osa vlastně znamená a za jakým účelem byla vytvořena.

Středobodem knihy Nachaš je objev nového řešení, ke kterému jsem dospěl až po mnoha letech práce. Klíč k číselné symbolice je kosmologický a jde v něm o pochopení správného postupu rýsování STROMU ŽIVOTA. Vše spočívá v nalezení velmi jednoduché analogie mezi rychlostmi planet známých ve starověku vůči proměnné délce dnů roku. Tento vztah se dá geometricky zachytit. Každý geometrický útvar má pevně dané vlastnosti, které lze číselně vyjádřit. Do geometrických vlastností Stromu života zapadá biblická číselná symbolika s mimořádnou přesností, a my ji díky tomu můžeme pozorovat jako celistvý harmonický útvar.

Zlomové momenty biblických dějů se nadto odehrávají v uzlech přesného datačního systému, který byl nade vší pochybnost vytvořen uměle, do biblických knih byl zakomponován až dodatečně a uzavřen mohl být nejdříve až na přelomu 6.-5. století před Kristem. Společným znakem obou číselných systémů je symetrie chápaná jako všemu nadřazený zákon.

Kniha Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis zpřesňuje výklad číselné symboliky Starého a Nového zákona a zároveň je svým způsobem přínosná i pro historii astronomie. Podobně jako píše Hans Küng, nechci se touto knihou dotknout náboženského cítění těch, pro jejichž víru v Boha jsou důležité zázraky chápané doslovně. Snažím se spíše současnému člověku nabídnout odpovědi na některé otázky, které mu mohou v jeho víře bránit.

Kniha Nachaš zároveň obsahuje zevrubný popis a ideovou podstatu Kamenného Stromu života, vybudovaného v letech 2003 až 2004 na vrchu Dymník u města Rumburka.