© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění

Ostravská univerzita 2013

vázaná396 str.
ISBN 9788074641763

obálka
-10% 343,-
309,-
1-2 ks

Předkládaná kniha zasvěcená prostoru krajiny koncepčně navazuje na publikaci Město vydanou v roce 2011. Rovněž zde usilujeme o mezioborovou perspektivu a vycházíme z diskuzí II. ostravského sympozia uskutečněného v Antikvariátu a klubu Fiducia 6.-7. září 2012, jehož hlavním organizátorem byl Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Jelikož se většina příspěvků zrodila na poli literárněvědného uvažování, rozhodli jsme se umístit na samotný začátek (Východiska a kontexty) úvahy estetika, antropologa (kulturního geografa) a historika umění, které celý problém otevírají z pro nás inspirativních úhlů; autoři dalších oddílů knihy se sdružili především kolem fenoménu krajiny ve starší literatuře (Od barokní sakralizace po romantickou geologii), zabývali se jí v rámci realismu jako uměleckého směru a zobrazovací metody (Krajina pravdě podobná) nebo v šířeji pojatém regionálním záběru (Ostravě na dotek a na dohled); inspirativnost zvoleného tématu potvrzuje svou pestrostí závěrečný oddíl zaměřený na velmi odlišné přístupy ke krajině, a to nejen v dílech literárních (Způsoby vytváření krajiny); diskutované aspekty a přístupy jsou podány přehledně a ve vzájemných souvislostech v závěru knihy (Bilance a souvislosti).

Významnou motivaci k organizaci obou sympozií završených kolektivními monografiemi představovala snaha reflektovat Ostravu a Ostravsko nikoliv v izolované podobě, ale vedle jiných měst a krajin v kontextu současného humanitně orientovaného bádání zaměřeného na problematiku prostoru. Zároveň pokládáme za podstatné vložit právě zde, v oblasti, v níž exploatace přírodního bohatství vedla k radikální proměně lidských sídel a okolní krajiny, stejně jako kultury v nejširším slova smyslu, "uhelný kamínek" do mozaiky zkoumání vztahu člověka a světa, který ho obklopuje.