© Nakladatelství
KAROLINUM 2018

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště

Archeologický ústav AV ČR 2015

vázaná556 str.
ISBN 9788087365762

obálka
-10% 300,-
270,-
1-2 ks

Kolektivní publikace nazvaná "Středověká Evropa v pohybu" přináší v celkem osmi oddílech téměř tři desítky příspěvků v češtině angličtině a němčině řady našich i zahraničních odborníků, hlavně archeologů a historiků. Jak napovídá název knihy, témata se neomezují pouze na problematiku českých zemí ve středověku.

Jan Klápště se odborně věnuje archeologii středověku, především pak vesnickému a městskému osídlení, což je znát i na zaměření jednotlivých textů v publikaci. Mezi nejoceňovanější a zároveň nejpodnětnější práce Jana Klápště patří kniha "Proměna českých zemí ve středověku" z roku 2005 (NLN).

Ivana Boháčová - Petr Sommer (ed.), Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, Archeologický ústav AV ČR, Praha 2014, 556 stran, doporučená cena 300 Kč


Obsah:

Ivana Boháčová - Petr Sommer, Úvodem

I. STUDIUM KRAJINY A OSÍDLENÍ

Lumír Poláček, Z centra Velké Moravy na periferii přemyslovského státu. Vybrané otázky vývoje mikulčické aglomerace v 9.-13. století

Eike Gringmuth-Dallmer, Beobachtungen zum Verhältnis von Burg und Dorf im hohen Mittelalter

Eva Svensson - Emma Bentz, Rural Medieval Settlements in Sweden. The History of the Emergence and Development of a Field of Research

Jan van Doesburg - Bert Groenewoudt, In Search of the Invisible Farm. Looking for Archeological Evidence of Late Medieval Rural Settlement in the Sandy Landscapes of the Netherlands (1250-1650)

Jiří Doležel, Proměna perspektivy: K dalším možnostem studia středověkého osídlení Drahanské vrchoviny

Zdeněk Měřínský, K počátkům Brtnice. Konfrontace písemných a archeologických pramenů, analýza půdorysu obce a jejího stavebního vývoje

Eva Černá - Tomáš Klír, Osídlení Krušných hor v mladším středověku a raném novověku. Kontext a cíle interdisciplinárního výzkumu

II. KAŽDODENNÍ ŽIVOTA A JEHO KULTURA

Irina E. Zaytseva, Non-Ferrous Metalworking in Rural Sites of Northern Russia in the 10th-13th Centuries

Věra Čulíková, Onion, Garlic and Chives in the Archeological Finds Within the Territory of the Czech Republic

Mark Gardiner, The Distribution and Adoption of the Byre-House (Longhouse) in Late Medieval Britain

III. SVĚT KLÁŠTERŮ

Marta Młynarska-Kaletynowa, Von ehemaligen rechtlichen Bräuchen im Lichte der Prozessmaterialien des Prämonstratenserstiftes St. Vinzenz auf dem Elbing in Breslau aus dem 14. Jh.

Libor Jan, Pražští johanité a doprava dřeva po Vltavě ve druhé polovině 14. století

Tomáš Edel - Josef Matiášek - Jana Žegklitzová, Stavební vývoj českodubské johanitské komendy sv. Ducha od 40. let 13. století do roku 1429

IV. MĚSTO A JEHO PROSTOR

Paweł Konczewski - Czesław Lasota - Jerzy Piekalski, The Town Castle in Wrocław

František Kolář - Michal Zezula, Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy

V. VLÁDCI A JEJICH SVĚT

András Pálóczi-Horváth, The Early Renaissance Garden of the Royal Palace at Visegrád. The Results of Enviromental Archeological Research

Zdeněk Dragoun, Olomoucký otazník

Tomáš Velímský, Vzestupy a pády bílinských hradských správců

VI. STÁT, SPOLEČNOST A PRÁVO

Martin Wihoda, Lidé svatého Štěpána. Putování moravským venkovem knížecího věku

Josef Žemlička, Heredes, hereditas, iure hereditario. K jednomu středověkému pojmu

Naďa Profantová, Strukturální společenská změna konce 8. a 1. poloviny 9. století

Martin Nodl, Zaniklý svět rukavic. Kosmas, Gall Anonym a knížecí gesta

VII. DALŠÍ CESTY K PPOZNÁVÁNÍ STŘEDOVĚKÉ EVROPY

František Šmahel, Zkrocení lesa a krajiny v imaginaci pozdního středověku

Sławomir Moździoch, Oriens ex alto regnum Polonie visitavit? Christianisierung Polens unter den ersten Piasten im Lichte archäologischer Quellen

Jindřich Tomas, Burgus. Užití termínu v českých zemích ve 12. a 13. století

Oldřich Kotyza, K počátkům vodních mlýnů v českých zemích aneb o existenci vltavských jezů a hydraulických mlýnů v Praze 10. století. Poznámky k břevnovskému aktu ze 14. ledna 993

VIII. PROMĚNY ČESKÉ ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU

Zdeněk Smetánka, Dva domy v Jiřské ulici a jeden v podhradí. Ze vzpomínek a rozpomínek na proměny archeologie středověku

Bibliografie prací prof. PhDr. Jana Klápště, CSc.