© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Pražský sborník historický XLII

Archiv hl.m- Prahy/Scriptorium 2015

vázaná578 str.
ISBN 9788088013112

obálka
396,-
356,-
1-2 ks

Obsah

Studie
Roman Pazderský, Základy starého místopisu Pražského W. W. Tomka a jejich místo ve vývoji moderní české historiografie
Olga Fejtová - Jiří Pešek, "...a obzvláště jedna truhla kněh právních." Právnická literatura v městech pražských raného novověku (na příkladu Nového Města pražského)
Ivana Dejmková, Modřany 1938-1947. Konfrontace obce na periferii Prahy s problémy válečné a poválečné Evropy (I. část)
Karel Konečný, Městská organizace Československé strany lidové v Praze v letech 1948-1968

Materiály
Martin Illáš, Příspěvek k interpretaci objevu raně středověkého kostela na Vyšehradě
Robert Gája, Soupis katolických a nekatolických obyvatel farnosti kostela sv. Havla na Starém Městě pražském z roku 1636
Martin Omelka - Otakara Řebounová, Barokní mariánské kulty na Malé Straně v zrcadle pražských archeologických nálezů náboženských medailí (s přihlédnutím k situaci v Čechách a na Moravě)
Lubomír Slavíček,
Jan Quirin Jahn, topograf uměleckých památek Prahy
Pavla Vrbová - Romana Kmochová, Praha objektivem Přemysla Koblice

Recenze

Pragensia
Olga Fejtová, Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru (Markéta Růčková)
Miroslava Přikrylová, Soupis vedut vzniklých do roku 1850, Sv. III/1. Sbírka grafiky Archivu hlavního města Prahy (Jiří Lukas)
J. G. Grasel vor Gericht. Die Verhörsprotokolle des Wiener Kriminal-gerichts und des Kriegsgerichts in Wien, (Hrsg.2
Wilhelm Güde, Der Rechtshistoriker Guido Kisch (1889-1985) (Petr Kreuz)

Urbana
Práva městská Království českého (edice s komentářem), (edd.) Karel Malý a kol. (Eduard Maur)
Josef Hrdlička, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě ( Jindřichův Hradec 1590-1630) (Olga Fejtová)
Göttlicher Zorn und menschliches Maß. Religiöse Abweichung in frühneuzeitlichen Stadtgemeinschaften, (Hrsg.) Alexander Kästner - Gerd Schwerhoff (Petr Kreuz)
Iwona Imańska, Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.) (Olga Fejtová)
Karl Megner, Beamtenmetropole Wien 1500-1938: Bausteine zu einer Sozialgeschichte der Beamten vorwiegend
im neuzeitlichen Wien (Martina Power)
Company Towns of the Baťa Concern, (eds.) Ondřej Ševeček - Martin Jemelka (Jan Lomíček)
Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydlení,(edd.) Dana Bittnerová - Mirjam Moravcová (Ondřej Daniel)
Vana Tallin - úspěšná tři desetiletí časopisu pro dějiny pobaltských měst (Olga Fejtová)

Varia historica
Dana Dvořáčková-Malá, Královský dvůr Václava II. (Jana Fantysová-Matějková)
Michael Borovička - Jiří Kaše - Jan P. Kučera - Pavel Bělina, Velké dějiny zemí Koruny české XII.b, 1890-1918 (Tomáš Kavka)
Justus Nipperdey, Die Erfindung der Bevölkerungspolitik. Staat, politische Theorie und Population in der Frühen Neuzeit (Jiří Smrž)
Via Knast in den Westen. Das Kaßberg-Gefängnis und seine Geschichte, (Hrsg.) Nancy Aris - Clemens Heitmann (Petr Kreuz)
Jitka Holíková, Výběrový soupis pragensií za léta 2012-2013

Seznam vyobrazení
Seznam autorů