© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Boj proti praní peněz v EU

Právnická fakulta 2016

brožovaná94 str.
ISBN 9788087975497

obálka
-10% 121,-
109,-
1-2 ks

Předkládaná monografie si klade za cíl provést analýzu dosud přijatých opatření proti praní peněz zejména na úrovni Evropské unie, poukázat na případné nedostatky právní úpravy a rozebrat tento negativní fenomén i v praktických souvislostech v návaznosti na výkon profese advokáta a výkon činnosti bank.

OBSAH

1. Úvod

2. Zařazení problematiky do systému evropského práva
2.1 Úvod
2.2 Vývoj spolupráce v trestních věcech
2.3 Role Soudního dvora ve vývoji spolupráce v trestních věcech v EU
2.4 Shrnutí

3. Vymezení základních pojmů
3.1 Praní špinavých peněz, praní peněz nebo legalizace výnosů z trestné činnosti?
3.1.1 K historii označení praní peněz 3.2 Legální definice praní peněz
3.2.1 Unijní právo
3.2.2 Mezinárodní právo
3.2.3 Česká legislativa 3.3 Praní peněz a financování terorismu - podobnosti a rozdíly
3.4 Povinné osoby
3.5 Shrnutí

4. Proces praní špinavých peněz
4.1 Ilustrace metod používaných při praní peněz na konkrétním odhaleném případu
4.2 Shrnutí

5. Prameny právní úpravy přijaté na mezinárodní úrovni
5.1 Doporučení Rady Evropy z 27. června 1980
5.2 Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988
5.3 Zásady Basilejského výboru o ochraně bankovního systému před jeho zneužitím pro praní peněz
5.4 Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů zločinu
5.5 Doporučení Finančního akčního výboru proti praní peněz
5.5.1 Revize Čtyřiceti doporučení z roku 2012
5.6 Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
5.7 Shrnutí

6. Prameny právní úpravy na úrovni Evropské unie
6.1 Směrnice Rady č. 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz
6.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES pozměňující Směrnici Rady č. 91/308/EHS
6.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti
6.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES
6.4.1 Hloubková kontrola klienta
6.4.2 Politicky exponované osoby
6.4.3 Finanční zpravodajská jednotka 6.5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849
6.5.1 Systém pro posuzování rizik
6.5.2 Definice praní peněz a změny prahových hodnot pro kontrolu klienta
6.5.3 Politicky exponované osoby
6.5.4 Centrální registr skutečných vlastníků
6.5.5 Sankce pro povinné osoby
6.5.6 Hloubková kontrola klienta
6.5.7 Politika ve vztahu k třetím zemím
6.5.8 Povinné osoby - právníci, auditoři, notáři, daňoví poradci
6.5.9 Role oznamovatelů
6.5.10 Shrnutí 6.6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847
6.7 Shrnutí

7. Mlčenlivost advokáta v souvislosti s praním peněz a relevantní judikaturou
7.1 Relevantní judikatura
7.1.1 Michaud proti Francii
7.1.2 Judikát Soudního dvora C-305/05 Komory belgických advokátů proti Radě EU

8. Postavení Ministerstva financí ČR a České národní banky v boji proti praní peněz
8.1 Role Ministerstva financí
8.2 Role České národní banky v oblasti praní peněz
8.2.1 Návrh zákona o centrální evidenci účtů

9. Kontrola praní špinavých peněz v praxi u bank
9.1 Exkurz k softwarům proti praní peněz
9.2 Příklady nejčastějších pochybení povinných osob
9.2.1 Nesplnění povinnosti "know your customer"
9.2.2 Pochybení v přístupu k politicky exponovaným osobám
9.2.3 Nedostatečná archivace záznamů o proškolení nových zaměstnanců
9.2.4 Nedostatečná archivace údajů o provedení kontrolních opatření u klienta 9.3 Shrnutí

10. Závěr