© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PEDAGOGIKA  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Didaktika českého jazyka a literatury

Univerzita J.A.Komenského Praha 2017

vázaná340 str.
ISBN 9788074521249

obálka
376,-
338,-
SKLADEM

Předkládaná publikace je zaměřena na problematiku češtiny jako jazyka mateřského a dětské literatury s didaktikou u žáků mladšího školního věku v české primární škole. Jde o aktuální téma, kterému dosud nebyla v českém vysokoškolském prostředí v rámci komunikačně zaměřených studijních oborů věnována dostatečná pozornost. Problematika je shrnuta do několika témat, která tvoří základ dvanácti kapitol předkládaného studijního textu.

Zpracování učebního textu odpovídá didaktickému záměru autorské dvojice, vychází z dlouholeté pedagogické zkušenosti obou autorů jak z českého vysokoškolského prostředí, tak i z praxe primárních a speciálních škol v českém základním školství. Zvolené náměty shrnuté do ucelených tematických celků představují nejen nejčastější problémy, se kterými se učitelé českého jazyka a dětské literatury při výuce v primární škole setkávají, ale ukazují i možnosti a praktické řešení vybraných problematických jevů.

Jako zkušení metodikové a renomovaní odborníci v bohemistice a v literatuře pro děti přistupují autoři ke zvoleným námětům komplexně, vycházejí nejen z didaktických výzkumů a z nejaktuálnějších teoretických poznatků lingvistických a literárněvědních, ale upozorňují také na možná úskalí u žáků mladšího školního věku při vzdělávání v mateřském jazyce. Kladem je, že autoři se
v publikaci nezaměřili pouze na výklad teoretických poznatků, ale podařilo se jim aplikovat veškeré poznatky do požadavků pro vyučovací praxi v primárních školách při výuce češtiny jako mateřského jazyka a literární výchovy.

Oceňuji volbu a zpracování praktických ukázek uvedených ve studijní opoře, přičemž je nutné si uvědomit, že k žáku v primární škole je však zapotřebí mnohdy přistupovat zcela individuálním přístupem. Teorie a metoda, která se osvědčila u jednoho žáka při budování a rozvíjení komunikační kompetence v mateřském jazyce, ještě nemusí platit pro druhého. Proto je důležité zastávat komplexní přístup, nebránit se žádné teorii a žádné metodě, která dovede žáka k úspěšnému cíli při osvojování si mateřského jazyka.

Závěry bádání v oblasti teoretické lingvistiky, literární vědy a lingvodidaktiky, ale i v disciplínách v širším smyslu sociolingvistických, stejně jako vlastní zkušenosti učitelů z praxe potvrzují, že k aktuálnímu tématu a problematice komunikace
v primárním českém školním prostředí je zapotřebí věnovat i v budoucnosti zvýšenou pozornost.