© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > POLITOLOGIE  > masarykiana  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Svazek I

(1893-1895)

Masarykův ústav AV ČR 2017

vázaná453 str.
ISBN 9788087782682

obálka
360,-
324,-
SKLADEM

Knihut podnítila unikátní akvizice Literárního archivu Památníku národního písemnictví, který získal konvolut dosud neznámých dopisů, jež psal T. G. Masaryk J. S. Macharovi.

Spolu s Macharovými listy tak vznikl celek čítající na 800 dopisů oboustranně dokumentující nejen dlouhodobý vzájemný vztah obou osobností, ale umožňující také zhodnotit výzkum příslušného období právě díky pohledu do zákulisí klíčových událostí. Masaryk a Machar totiž v korespondenci velmi důvěrně probírali svoji tehdejší činnost a události, jimiž žila nejen česká společnost. Vzájemná korespondence významně dokumentuje, jak si T. G. Masaryk - také díky časopisům, v nichž působil - začal budovat jedinečné postavení v české společnosti ve snaze ovlivňovat politický, vědecký a kulturní, zejména literární život.

Kniha se zaměřuje na počátek a první roky vztahu T. G. Masaryka a J. S. Machara. Obsahuje úvodní monografickou studii Vratislava Doubka a Lucie Merhautové Skepse a naděje. Formování základů reformního modernismu, založenou na souborech korespondence, pramenném výzkumu a dosavadní literatuře týkající se daného období. Obě osobnosti sleduje v širším časovém politickém i kulturním kontextu.

Edice jejich vzájemné korespondence obsahuje 183 dokumentů z období 1893-1895, tedy od navázání spolupráce iniciované T. G. Masarykem, jenž se snažil získat talentovaného básníka jako pravidelného přispěvatele časopisu Naše doba, až po vzrušenou debatu vyvolanou publikováním prohlášení Česká moderna. Tento celek obsahuje 99 Masarykových dopisů, jednu jeho dopisnici a jeden telegram a 80 Macharových dopisů a dva fragmenty jeho dopisů. Je však zřejmé, že korespondence se nedochovala celá.

Publikace vychází jako další svazek knižnice Korespondence T. G. Masaryka, která byla ustavena jako samostatná vydavatelská řada, řízená ediční radou, a měla by svébytně doplňovat Spisy T. G. Masaryka. Jejím vydavatelským zásadám je přizpůsoben aparát edice, který zahrnuje ediční úvod, očíslované, chronologicky seřazené a edičně upravené dokumenty opatřené poznámkami a seznam editovaných dokumentů. Anotovaný jmenný rejstřík zachycuje osobnosti vyskytující se v úvodní studii, textech dokumentů a v poznámkách, s výjimkou autorů a editorů literatury citované v poznámkách. Práci uzavírá anglické resumé.