© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Brother of the Other. Immigration from Belarus, Russia and

Ukraine to the Czech Republic

Masarykova univerzita 2017

brožovaná167 str.
ISBN 9788021085770

obálka
415,-
374,-
1-2 ks

The book explores the cultural processes of negotiation of the symbolic boundaries of belonging in the Czech immigration context. Conducting the qualitative analysis of biographical interviews with immigrants from Belarus, Ukraine and Russia, the author examines how symbolic boundaries of belonging are constituted in everyday encounters in the social and cultural context of immigration. The book unpacks an ambiguous cultural representation of this group of migrants in the Czech space of ethnicized relations - a peculiar tension between the position of the ‘Other' and the ‘Brother' of the Czechs that reflects past and present nation-building processes in Central and Eastern Europe, historical political links between socialist Czechoslovakia and the Soviet Union and post-1989 migratory processes. The book provides novel insight into the cultural repertoire of the Czech immigration context and the boundaries of Czechness.
Anotace česky
Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. Na základě kvalitativní analýzy biografických rozhovorů s přistěhovalci z Běloruska, Ukrajiny a Ruska žijících v České republice autorka zjišťuje, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Kniha si všímá rozporuplné kulturní reprezentace této skupiny migrantů v českém prostoru etnizovaných vztahů - zvláštního napětí mezi pozicí -Druhého‘ (-Other) a -Bratra‘ (-Brother‘) ve vztahu k Čechům. Toto napětí odráží minulé i současné procesy vytváření národa ve střední a východní Evropě, historické politické vztahy mezi socialistickým Československem a Sovětským svazem a migrační procesy v období po roce 1989. Kniha nabízí nový vhled do kulturního repertoáru českého imigračního kontextu a vyjednávání hranic češství.