© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

RAABE nakladatelství 2017

brožovaná219 str.
ISBN 9788074963339

obálka
565,-
509,-
1-2 ks

Dětská kresba je důležitou činností zejména v předškolním věku. Odráží se v ní psychický vývoj dětí, jejich způsob chápání okolního světa, ale i schopnost jej zobrazit. To znamená, že záleží i na jemné motorice a koordinaci ruky a oka. Její rozvoj je také jedním ze signálů školní zralosti. Vývoj kresby má, stejně jako ostatní dětské projevy, i své zákonitosti. Změny ve znázorňování něčeho se projevují v určitém období a jsou jedním ze signálů dosažené vývojové úrovně. Vzhledem k tomu se stávají jedním z diagnostických kritérií. Kresbou dítě svému okolí také něco sděluje, např. jak chápe vztahy s různými lidmi, co je pro ně důležité, ale i to, čeho se bojí. V dětské kresbě se může odrazit i emoční stav dítěte, jeho radosti i obavy, které prožívá. Děti dovedou různé pocity graficky znázornit, někdy je to pro ně jednodušší, než kdyby o nich měly mluvit. Kresba je sdělením, které nemá obvyklou podobu a je třeba se ji naučit správně posuzovat. To není tak snadné, jak by se na první pohled zdálo, je třeba respektovat určitá pravidla. Kniha nabízí možnost, jak dětské kresbě lépe porozumět.

Marie Vágnerová
Z vyjádření odborníků:

Jedná se o zevrubně pojatý text, který uceleným a srozumitelným způsobem prezentuje české i mezinárodní psychologické poznatky týkající se dětské kresby. Kniha svým zaměřením zaplňuje mezeru v příslušné oblasti psychologie, jež byla českou odbornou literaturou dlouhodobě poměrně značně opomíjena. Rozsáhlá bibliografie, z níž text vychází, vypovídá o tom, že autorka využila prakticky veškeré relevantní a běžně dostupné české a zahraniční publikace, které k danému tématu vznikly. (...)

Monografie Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití je psána čtivým a srozumitelným jazykem. Její hlavní cílovou čtenářskou skupinu představují kliničtí a poradenští psychologové, psychoterapeuti, učitelé a ostatní pedagogové, dětští lékaři a studenti příslušných vědních oborů. Nepochybně však zaujme i širší čtenářskou obec, zejména dětské vychovatele a rodiče dětí sledovaných věkových skupin.

Doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.
vědecký pracovník Psychologického ústavu AVČR, VŠ pedagog