© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku

Ostravská univerzita, VIVARIUM 2017

brožovaná222 str.
ISBN 9788074649707

obálka
-10% 228,-
205,-
1-2 ks

Strukturovaný rejstřík incipitů papežských listin z let 1378?1431 k edicím Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia a Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia
Předkládaná práce nemá monografické ambice. Chce být zejména spolehlivou, praktickou a relevantní orientační pomůckou po kuriální listinné materii 6. a 7 svazku edice Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia prostřednictvím elementárního rejstříku incipitů a zároveň východiskem k specifickým a primárně diplomatickým badáním prostřednictvím katalogu incipitů a textů areng. Na základě těchto dvou postulátů byly stanoveny tři cíle, které by měla práce naplňovat: nejprve sestavit přehledný rejstřík všech incipitů, následně zpracovat abecední katalog incipitů a textů areng takovým způsobem, aby bylo možné sledovat vztahy mezi incipitem, textem arengy, obsahovými typy papežských listin a jejich příjemci, a nakonec přetavit katalogové abecední zpracování areng do tabulky, která zpřehledňuje formalizované obsahové typy papežských listin s odkazem na jejich arengy. Dojít k těmto cílům znamenalo především vymezit metodické postupy, které by umožnily sledovat výše zmíněné vazby a vztahy v rozsahu katalogu areng. Rejstříku a katalogu bylo proto předesláno podrobné metodické poučení o způsobu jejich zpracování.

Abstract:

Structured index of incipits of papal letters for the years 1378?1431 of the editions of Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia a Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia
This paper does not have monographic ambitions. In particular, it is meant to be a reliable, practical and relevant reference tool of the curial letter material of edition series Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia for the years 1378? 1431 (vol. VI and VII) using the elementary index of incipits, as well as a starting point for specific and primary diplomatics researches drawing on the catalog of incipits and texts of arengs. On the basis of these two postulates, three objectives were set to be fulfilled in this paper: first, to compile an easy to use register of all incipits, then to process the alphabetical catalog of incipits and areng texts in such a way which enables to follow the connection between the incipient, the text of the arenga, the content types of papal letter and their recipients, and ultimately turn the arengs alphabetical catalog into a table that makes the formalized content types of papal letters easier to follow with reference to their arengs. Achieving these goals meant, above all, defining methodological procedures that allow to follow the above-mentioned connections and links within the scope of the areng catalog. The registry and the catalog were therefore provided with detailed methodological description of their creation.