© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > HISTORIE  > středověk  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Documenta Pragensia Supplementa VI. Městský farní kostel v českých

zemích ve středověku

Archiv hlavního města Prahy 2015

brožovaná360 str.
ISBN 9788088013594

obálka
260,-
234,-
1-2 ks

Svazek přináší příspěvky z konference pořádané Archivem hl. m. Prahy ve spolupráci s Katedrou historie FF UJEP Ústí nad Labem v listopadu 2013. Městský farní kostel je představen v rozličných rovinách - nejev v primární kultovní roli, ale též v rovině správní, politické, umlěecké (architektonické) či obecněji sociální a kulturní (memoriální kultura, rodová prestiž).

OBSAH / INHALT / CONTENTS

Úvodní slovo

Robert Šimůnek: Městský farní kostel ve středověkých Čechách jako "sociální prostor"
Zdeněk Dragoun - Jaroslav Podliska: Archeologické příspěvky k počátkům farních kostelů v pražském podhradí
Vojtěch Vaněk: Otazníky nad vývojem farní správy v předhusitské Kutné Hoře
Blanka Zilynská: Kutnohorská záduší konce středověku (nahlédnutí do jejich účtů)
Petr Elbel: Emancipace městských farních kostelů ze svazku mateřských far na příkladu Litovle a Uničova (S edicí dimmembračních listin z let 1448 a 1510)
Tomáš Baletka: Faráři středověkých měst a městeček na Moravě jako feudální vrchnosti
Ludmila Sulitková: Vztah město, fara a škola od středověku po práh novověku (na příkladu Brna)
Petr Jokeš: Patrocinia městských kostelů na západní a jižní Moravě
Jan Hrdina: Procesí v pozdně středověké Praze
Kateřina Jíšová: Donace novoměstským farním kostelům ve druhé polovině 15. století
Ewa Wółkiewicz: Plugawe psy w świątyni. Przepisy i praktyka utrzymania porządku w przestrzeni kościelnej w późnym średniowieczu
Roman Lavička: Krása středověkých kostelů vepsaná do kamene aneb co dokáže prozradit kamenická značka
Jan Dienstbier: Prostor pro výtvarnou inovaci? Středověké nástěnné malby v městských farních kostelech v českých zemích
Aleš Mudra: Katolický farní kostel v zemi kacířů. Sebeidentifikační strategie Znojemských ve vybavení a provozu farního kostela sv. Mikuláše v 15. století

Zusammenfassung / Summary
Seznam autorů