© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

České, slovenské a československé dějiny 20. století XII.

Univerzita Hradec Králové 2018

brožovaná417 str.
ISBN 9788074357060

obálka
173,-
156,-
1-2 ks

Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XII., je výsledkem práce účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z České a Slovenské republiky ale i ze sousedících zemí, jako z Rakouska, Polska či Německa, kteří se aktivně zajímají o československé v soudobém pohledu o české a slovenské dějiny se konference stala fórem široké škály témat a názorů, kde mohu začínající badatelé prezentovat výsledky své odborné činnosti.

Každoroční vzájemné setkávání umožňuje cenné předávání zkušeností a znalostí v přátelské atmosféře v duchu přístupů kritické vědy při prezentaci široké škály s historií spjatých procesů, osudů nebo metodických postupů. Prezentace výsledků výzkumů neobohacuje v konečném důsledku historiky samotné, ale prostřednictvím výsledné kolektivní monografie může oslovit i širokou o historii se zajímající veřejnost.

V pořadí dvanáctý ročník konference se uskutečnil ve dnech 11. a 12. dubna 2017 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Více než padesát konferenčních vystoupení bylo nově rozčleněno do 16 tematických celků. Z kritické diskuse a následného recenzního řízení vzešla finální podoba této kolektivní monografie. Snad se Vám výsledný výstup stane obohacením a inspirací.

Organizátorský tým konference a editoři této kolektivní monografie si dovolují poděkovat všem autorům, komentátorům, recenzentům a hostům, bez jejichž dlouhotrvající přízně a podpory, by tato kolektivní monografie nevznikla.