© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Pražský sborník historický XLV

Archiv hl.m- Prahy/Scriptorium 2018

vázaná751 str.
ISBN 9788088013679

obálka
429,-
386,-
1-2 ks

Obsah:

Editorial

Studia er commentationes

Jiří Smrž: Cech pražských mečířů v letech 1731-1860
Alžběta Laňová: vývoj chirurgické profese od období pozdního středověku do roku 1848 na území Prahy
Jan Mokre: Über Joseph Daniel von Huber (1730/31-1788) und seine kartographischen Werke unter besonderer Berücksichtigung der perspektivischen Pläne von Prag und Wien
Pavla Savická: Kulturní diplomacie na Příkopech: vzestup a pád Společenského klubu v Praze

Materialia

Robert Gája: K možnostem rekonstrukce farních hranic na Starém Městě pražském v době předhusitské
Jan Kilián: "...von Prag wieder heimkommen". Pražské obzory Krupských v první polovině 17. století
Eva Chodějovská: Plány prahy Josefa Daniela Hubera v kontextu pražské kartografie 18. století a jejjich role v rámci studia "obrazu Prahy" v moderní době

Ex archivo metropolis Pragae

Jiří Vlasák: Fondy pražských živnostenských společenstev a grémií
Jan Škoda: Městská statistická komise a koncelář

Recensiones librorum
Recensiones complexivae

Nina Lohmann: Nacistický urbanismus v hlavních městech střední Evropy ve světle literatury (Varšava, Vídeň, Praha)
Vojtěch Šustek: Lidice - historický symbol a skutečnost. Ke kritice a interpretaci pramenů z doby okupace

Pragensia

Jan Klápště: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands. 1100 - 1600 (Jiří Pešek)
Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska a kolektiv: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i zkryté (Martin Omelka)
Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost, (ed.) Kateřžina Kubínová (Tomáš Sekyrka)
Jan Hrdina: Relikvie - Odpustky - Poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy (Martin Omelka)
Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová: Hvězda: Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu (Jakub Bachtík)
Radka Heisslerová: Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století. Edice (Jiří Smrž)
Lucie B. Petrusová, Alexandr Putík: Fase pražských židovských rodin z let 1748-1748 (1751). Edice pramene k návratu z tereziánského vypovězení (Jiří Pešek)
Gabriela Kalinová, Adam Hnojil a kol: Malostranský hřbitov, historie a současnost (Jan Škoda)
Marek Nekuda: Franz Kafka and Hist Prague Contexts. Studies on Language and Literature (Veronika Jičínská)
Topičův salon 94-99, (ed.) Krystýna Brožová; Topičův salon 06-11 (ed.) Tereza Novotná (Tomáš Sekyrka)
Ines Koeltzsch: Praha rozdělená i sdílená: česko-židovsko-německé vztahy 1918-1938 (Tomáš Jelínek)
Jaroslava Čečrdlová: Petr Zenkl, jeden z tvůrců československé demokracie: Martin Nekola, Petr Zenkl. Politik a člověk. (Tomáš Jelínek)
Zdeněk Lukeš: Praha Moderní. Velký průvodce po architektuře 1900-1950. Historické centrum; Zdeněk Lukeš, Praha moderní II. Velký průvodce po architektuře 1900-1950. Levý břeh Vltavy; Zdeněk Lukeš, Praha moderní III. Velký průvodce po architektuře 1900-1950) Pravý břeh Vltavy; Zdeněk Lukeš, Petr Kratochvíli, Praha moderní IV. Velký průvodce po architektuře 1950-2000; Zdeněk Lukeš, Petr Kratochvíl: Architekturführer Prag. Bauten und Projekte 1900-2000 (Jiří Pešek)

Urbana

Jak psát dějiny velkých měst?, (edd.) Radana Červená, Tomáš Dvořák, Aleš Vyskočil (Karel Řeháček)
Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts / Jews in the Medieval Town. Urban Space in the Middle Ages - A place of Coexistence and Conflicts, (edd.) Eva Doležalová et al. (Jan Hrdina)
Dějiny Brna 2. Středověké město, (ed.) Libor Jan (Kateřina Jíšlová)
Niels Petersen, Die Stadt vor den Toren. Lüneburg und sein Umland im Spätmittelalter (Martin Nodl)
Elisabeth Gruber, "Raittung und außgam zum gepew". Kommunale Rechnungspraxis im oberösterreichischen Freistadt. Edition und Kommentar der Stadtgrabenrechnung (1389-1392) (Martin Nodl)
Gwendolyn Peters: Kriminalität und Strafecht in Kiel im ausgehenden Mittelalter. Das Varbuch als Quelle zur Rechts- und Sozialgeschichte (Petr Kreuz)
Ein Fels in der Brandung? Bischof Gloser und der Innsbrucker Hexenprozess von 1485, (Hrsg.) Andreas Exenburger (Petr Kreuz)
Pardubické smolné knihy 1538-1626. část 1.-2., (ed.) Jindřich Francek (Petr Kreuz)
Libri civitatis VII. Pamětní kniha města Pacova 1473-1712, (ed.) Pavel Holub ve spolupráci s Karlem Kučerou; Libri civitatis IX. Registra památná města Sušice 1550-1628, (ed.) Jan Lhoták ve spolupráci s Karlem Kučerou (Markéta Růčková)
Bettina Pfotenhauer, Nürnberg und Venedig im Austauch. Menschen, Güter und Wissen an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit (Marie Buňatová)
Craftsmen and Guilds in the Medieval and Early Modern Periods, (edd.) Eva Jullien - Michel Pauly (Jiří Smrž)
Nürnbergs Hochschule in Altdorf. Beiträge zur frühneuzeitlichen Wissenschafts- und Bildungsgeschichte, (Hrsg.) Hanspeter Marti - Karin Marti-Weissenbach (Markéta Růčková)
Muriel Gonzales Athenas, Köllner Zunfthandwerkerinnen 1650-1750 (Jiří Smrž)
Sarah Pichlkastner, Das Wiener Sdatdzeichnerbuch 1678-1685. Ein Bettleverzeichnis aus einer frühneuzeitlichen Stadt (Olga fejtová)
Třikrát vídeňský akcíz - přžíklad hodný následování (Friedrich Hauer, Die Verzehrungssteuer 1829-1913 als Grundlage einer umwelthistorischen Untersuchung des Metabolismus der Stadt Wien; Friedrich Hauer - Sylvia Gierlinger - Clara Nagele - Jonas Albrecht - Till Uschmann - Maximilian Martsch, Die Wiener Verzehrungssteuer. Auswertung nach einzelnen Steuerposten 1830-1913; Die Versorgung Wiens 1829-1913. Neue Forschungs-ergebnisse auf Grundlage der Wiener Verzehrungssteuer, (Gsrg.) Friedrich Hauer) (Jan Škoda)
Ursula Prokop, Zum jüdischen Erbe in der Wiener Architektur. Der Beitrag jüdischer Architektinnen am Wiener Baugeschehen 1868-1938 (Taťána Petrasová)
Maurice Cottier, Fatale Gewalt. Ehre, Subjekt und Kriminalität am Übergang zur Moderne. Das Beispiel Bern 1868-1941 (Petr Kreuz)
Städte im Krieg - Erlebnis, Inszenierung und Erubberubng des Ersten Weltkriegs, (Hrsg.) Ernst Otto Bräunche - Stephan Sander-Faes; Salzburg im Ersten Weltkrieg. Fernab der Front - dennoch im Krieg, (Hrsg.) Oskar Dohle - Thomas Mitterecker (Jiří Pešek)
Jana Nosková, "Proč to vyprávím?" První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna. - "Warum erzähle ich das?" Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns (Thomas Krzenck)

Varia historica

The Prague Sacramentory. Culture, Religion, and Politics in Late Eighth-Century Bavaria, (edd.) Maximilian Diesenberger - Rob Meens - Els Rose (Kateřina Kubínová)
Když císař umírá, (edd.) Jana Kunešová - Petr Přibyl (Thomas Krzenck)
Robert Dittmann - Jiří Lust, Biblical Humanism uin Bohemia and Moravia in the 16th Century (Jaroslav Pánek)
Stanislav Tesař et al., Cantatibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal (Jan Pšenička)
Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, (Hrsg.) Jaroslava Hausenblasová - Jiří Mikulec - Martina Thomsen (Olga Fejtová)
Marek Nekula, Smrt a zmrtvýchvstání národa. Sen o Slavíně v české literatuře a kultuře (Vláclav Petrbok)
Ines Luft, Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere. Vom böhmischen katolischen Jugendbundführer zum DDR-Historiker (Markéta Krejčová)
Tomáš Jelínek, Pojišťovny ve službách hákového kříže. Prosazování německých zájmů v protektorátním pojišťovnictví, arizace pojistek a mizenárodní odškodňování (Renata Košťálová)

Archeologica

Zdeněk Dragoun a kolektiv, Archeologický výzkum v Praze v letech 2015-2016

Seznam vyobrazení
Seznam autorů