© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Tak pravil Zarathustra / Also sprach Zarathustra

Kniha pro všechny a pro nikoho / Ein Buch für Alle und Keinen

Rybka Publishers 2018

vázaná612 str.
ISBN 9788087950241

obálka
488,-
439,-
SKLADEM

Kniha Tak pravil Zarathustra, která u nás poprvé vychází ve dvojjazyčném, česko-německém vydání, je nejznámějším dílem jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších moderních filozofů, jenž dodnes nepřestává inspirovat, motivovat, provokovat, ale i pohoršovat, ba odpuzovat. V tomto mistrovském básnicko-filozofickém díle, v němž Friedrich Nietz-sche své myšlenky a přesvědčení vkládá do úst perskému prorokovi Zarathustrovi, autor vyzývá člověka k tomu, aby se zřekl všeho, co dosud platilo za "svaté" a "pravdivé", ať už jde o náboženství, filozo-fii, vědu nebo morálku. Podrobuje zdr-cu-jící kritice uznávané hodnoty a ideály, pře-devším ty, které přineslo křesťanství, jež člověka spoutalo a "udělalo trhlinu do lidské přirozenosti", a kacířsky prohlašuje, že "Bůh je mrtev". Nietz-sche je "geniálním demaskátorem", bořitelem faleš--né duchovosti, arcinepřítelem všeho metafyzického, všeho zásvětního a mimosvětského. Proti tomu staví svou "filozofii života" a zvěstuje příchod nové éry lidstva, éry nadčlověka, který se vymaní z oné "psí úzkosti", v němž se zmítá lidstvo dnešní. Nietzsche je ovšem mnohem víc než pou-hým buřičem či provokativním diagnostikem úpadku současné kultury. Je hlavně jasnozřivým myslitelem, s jehož odka-zem se musí vyrovnat každý moderní filozof, a také rafinovaným psychologem, jenž pro-nikl do nejhlubších vrstev lidské duše. Ni-koli náhodou se zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud zdráhal číst jeho dílo - obával se totiž, že by musel konstatovat, že není první, kdo odhaloval, prozkoumával a pojmenovával mechanismy podvědomí... Řečeno slovy F. X. Šaldy, Nietzsche je pře-devším velkým "Zíratelem", který "zírá tam, kam nedosáhne těžkopádná logika se svým pojmovým aparátem... Jde mu o jistoty, které leží před rozumem a před logikou, a jsou tedy vlastními a pravými jistotami života a smrti." "Nietzsche je nový Oidipus, který nalezl odvahu stanout před zakuklenými životními a kulturními strašidly a rozřešit jejich hádanku a vykuklit je z jejich zavilého zavití: ukázat je jako masky čehosi zcela jiného, než čím se tvářily. Dovedl přečíst znaky, písmena, symboly, obrazy, jimiž život a dějiny popsaly celou zeměkouli, aby zcela jiné síly a mocnosti mohly pod nimi vyžívat své divo-ké tance a reje. Vyčistil vzduch víc a líp než největší a nejlaskavější bouřka: způsobil, že voní ozonem a že je dýchatelný..." F. X. Šalda