© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika

RAABE nakladatelství 2019

brožovaná128 str.
ISBN 9788074964213

obálka
365,-
329,-
1-2 ks

Čtvrtý díl ediční řady Školní zralost představuje specifika vzdělávání a diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v posledním předškolním ročníku mateřské školy. Diagnostiku školní zralosti a připravenosti u těchto dětí autorky příspěvků představují především jako oblast, která není jen doménou odborníků a učitelů v mateřských školách, nýbrž je součástí zájmu rodičů a dospělých, kterým jde především o zdravý vývoj dětí.
Ediční řada Školní zralost si klade za cíl pomoci učitelkám mateřské školy připravit předškolní dítě na nástup do první třídy a získat všechny potřebné informace. Publikace přinášejí příspěvky pokrývající všechna důležitá témata a oblasti spjaté s nástupem dítěte do základní školy - připravenost dítěte na vstup do školy, problematiku odkladů školní docházky, téma rozvoje jednotlivých oblastí nebo přehled nezbytné legislativy týkající se nástupu dítěte do základní školy.
Učitelé dnešních mateřských škol se dnes již běžně setkávají ve třídách s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyžadují specifický přístup. Pokud platí, že cílem diagnostiky je poznat možnosti dítěte, aby byly co nejlépe naplněny jeho potřeby a nastaveny podmínky pro jeho optimální rozvoj, pak u dítěte s SVP to platí dvojnásobně. Včasná a správně provedená diagnostika potřeb dítěte s SVP je předpokladem nastavení optimálního přístupu při jeho rozvoji i při plánování výchovně-vzdělávacích činností tak, aby byl příslušný deficit minimalizován a dítě dosáhlo v předškolním věku dostatečné míry připravenosti a zralosti, které umožní jeho nástup do školy.
Správně provedená speciálně pedagogická diagnostika hraje zásadní roli zejména u dětí s tělesným postižením, poněvadž důsledky tohoto znevýhodnění mají dopad jak na rozvoj motoriky, komunikace a grafomotoriky, tak na proces učení obecně. Tělesné postižení je často kombinované s dalšími typy postižení (například mentálním, smyslovým či s narušenou komunikační schopností), proto je v praxi důležité, aby pedagogové u dětí s SVP uměli aplikovat diagnostické nástroje.

Příspěvky této publikace se věnují specifikům diagnostiky u dětí s SVP s užším zaměřením na diagnostiku školní zralosti u dětí s tělesným postižením. Čtenáři se rovněž seznámí s charakteristikou vývoje dítěte s SVP v předškolním věku a s nejčastějšími znevýhodněními, s nimiž se jako učitelé a ředitelé škol mohou u dětí setkat. Jedná se například o poruchy chování (ADHD), poruchy komunikační kompetence či narušenou komunikační schopnost, zrakové, sluchové či pohybové vady nebo mentální postižení.

Mějme na paměti základní předpoklad, že pouze pokud jsou zavčas rozpoznány deficity, a tedy i potřeby znevýhodněného dítěte, je možné nastavit optimální a individualizovanou cestu jeho předškolního vzdělávání tak, aby dítě zažilo úspěch, bylo motivované a dosáhlo svého možného maxima ve vzdělávání.