© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > LITERÁRNÍ VĚDA  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Kouzelné zrcadlo literatury. Od Gilgameše k Harlekýnovi

Ergo Brauner 2019

brožovaná252 str.
ISBN 9788088245131

obálka
256,-
230,-
SKLADEM

Jak poznáme dobrou učebnici? Vlastně jednoduše - v oboru respektovaný autor v ní srozumitelně a čtivě představí předmět svého zájmu, přičemž vychází z věrohodných pozorování jeho výrazných ukázek; připojí náhled jiných odborníků a doplní vše obecným shrnutím. A jestliže má čtenář navíc možnost ověřit si nabývané znalosti vhodně položenými otázkami (s připojeným klíčem ke správným odpovědím), pak si může být jist, že v rukou dobrou učebnici drží.
Přesně takovou publikací je KOUZELNÉ ZRCADLO LITERATURY, jež se po několikaleté odmlce vrací na český knižní trh. Jeho autor Jaroslav Blažke, dlouholetý středoškolský učitel, překladatel a publicista, v sobě spojuje erudici teoretika i zkušenost praktika, který opravdu namísto skutečné učebnice nepředkládá oblíbenou náhražku v podobě trochy literární historie s čítankovými ukázkami. Blažke v chronologicky postupujících kapitolách uvádí nejprve promyšlené charakteristiky sledovaných velkých epoch evropské, české (a také světové) beletrie, v nichž se čtenář seznámí s historickými, obecně uměleckými, politickými i jinými souvislostmi zkoumaného literárního dění. Lepšímu porozumění napomáhají bohaté ilustrace volené vždy se zřetelem na přítomné téma. Reprezentující literární tvůrce tu vybírá jednak obecně uznávaná kanonická tradice, jednak autorova nesporná čtenářská i učitelská zkušenost. Nezbytné minimum životopisných a literárněhistorických dat doplňuje rozsáhlé výňatky z těch literárních děl, jež dle autora nejvýmluvněji představují nejen umělcovu osobnost, ale také např. umělecký styl, jehož je (spolu)tvůrce. Tyto ukázky prozaických, básnických a dramatických děl dále komentují vybrané poznámky vlivných znalců beletrie tak, aby se čtenář mohl seznámit s co možná nejpestřejší šíří možných mínění o povaze a významu komentovaného uměleckého textu.
Kapitoly vždy uzavírá střídmě pojaté obecné pojednání zahrnující i nezbytnou literárněhistorickou a literárněteoretickou terminologii (na něž ovšem také pamatují i bohaté autorské, literární a terminologické rejstříky, jež publikaci uzavírají).
Velmi podstatným "detailem" je citace pramenů všech textů, jež Blažke při práci využil - zájemce o hlubší studium tak autor přirozeně přivádí k dalším možnostem.
Celá učebnice je rozdělena do čtyř samostatných svazků - první zahrnuje literární dění od nejstarších počátků po epochu osvícenství, druhý se věnuje písemnictví 19. století, třetí bouřlivému času první poloviny 20. století a konečně čtvrtý sleduje tendence druhé poloviny 20. století směřující k současnosti.
Na závěr se sluší podotknout, že Kouzelné zrcadlo literatury ocení nejen učitelé a žáci, ale každý čtenář, který chce lépe porozumět hloubkám tajemství, jež literatura, tento nejpodstatnější pramen evropské kultury, v sobě skrývá.