© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Čeština pro cizince B2, 2. aktualizované vydání

Edika 2020

brožovaná752 str.
ISBN 9788026615125

obálka
599,-
539,-
SKLADEM

Učebnice je * moderní Nabízí komplexní nácvik češtiny na úrovni B2. * univerzální Je určena všem národnostem: slovanským, západoevropským i asijským studentům. Najde své uplatnění na univerzitách v předmětech vztahujících se k praktickému jazyku, v komerčních kurzech, v jazykových školách i na letních školách (na letních intenzivních kurzech češtiny pro cizince). * atraktivní Učivo předkládáme formou přitažlivých příběhů, které prožívají hlavní hrdinové; publikaci zdobí ilustrace; student v ní najde ukázky z české beletrie a filmů, popisy českých zvyklostí, seznámí se s různými reáliemi atd. * s CD CD umožňuje nácvik poslechu s porozuměním a zásadně doplňuje cvičení, konverzaci, dialogy a gramatiku. Herci (z různých oblastí ČR) je nahráli tak, aby byl poslech živý a odpovídal skutečné mluvené řeči kolem nás, ale stále se akcentuje čeština spisovná. * strukturovaná Každá lekce je složena z částí minidialogy, slovní zásoba, dialogy, gramatika, čtení, poslech, zopakujte si, výslovnost a reálie. Hravé části bývají vystřídány praktickými gramatickými cvičeními a úkoly. Studentova pozornost je tak neustále udržována a paměťový potenciál maximálně zúročen. Cvičebnice Úzce navazuje na učebnici, z níž se hlouběji zaměřuje na procvičení gramatiky a na nácvik psaní. Vedle praktického upevňování získaných znalostí a dovedností úrovně B2 je jejím dalším cílem zopakování základní gramatiky úrovně B1 (k dispozici jsou jak cvičení, tak výklad). Autorský tým Marie Boccou Kestřánková * Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, externí spolupracovnice ÚJOP UK (Studijní středisko Albertov, Výzkumné testovací centrum) a CERMAT * dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince * dlouholeté zkušenosti s certifikovaným testováním, členka AUČCJ Kateřina Hlínová * lektorka češtiny pro cizince na jazykové škole v Londýně * externí spolupracovnice ÚJOP UK (Výzkumné testovací centrum), členka AUČCJ * dlouholeté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince * bohaté zkušenosti s tvorbou jazykových zkoušek z češtiny pro cizince na úrovni B2 Pavel Pečený * Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (Výzkumné a testovací centrum, Studijní středisko Albertov), člen Výboru AUČCJ * bohaté zkušenosti s výukou a testováním češtiny pro cizince * specializace na výuku v multikulturních skupinách Dagmar Štěpánková * Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (Studijní středisko Albertov) * dlouholeté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince v homogenních i heterogenních skupinách a s výukou různých jazykových úrovní * dlouholeté zkušenosti s individuální výukou češtiny pro cizince ve všech jazykových úrovních