© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Studien zum Burgwall von Mikulčice IX

Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 2019

vázaná492 str.
ISBN 9788086023007

obálka
653,-
588,-
1-2 ks

Suburbium hradiště v Mikulčicích. Devátý svazek řady Studien zum Burgwall von Mikulčice (SBM) prezentuje poprvé v rámci této ediční řady pramenné zpracování archeologické nálezové situace jedné významné, přirozeně vymezené komponenty mikulčické raně středověké aglomerace - suburbia (podhradí). Pět z osmi doložených sídlištních areálů suburbia je podrobně archeologicky vyhodnoceno a nakonec jsou všechny části podhradí vzájemné srovnány. Kniha tak přináší na základě kritické post-exkavační analýzy "starých" (1954-1992) i několika nedávných terénních výzkumů aktuální, relativně reprezentativní archeologický obraz osídlení podhradí Mikulčic, doplněný o výpověď archeobotanických analýz. Přispívá tak k poznání tzv. vedlejších areálů raně středověkých hradišť, tradičně spojovaných s řemeslným, částečně i zemědělským, obecně služebných zajištěním mocenských center.

Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Das 9. Band der Studien zum Burgwall von Mikulčice (SBM) präsentiert erstmals in dieser Schriftenreihe eine befundorientierte Aufarbeitung von Grabungsergebnissen im Bereich einer bedeutenden, natürlich abgegrenzten Komponente der frühmittelalterlichen Agglomeration - des Suburbiums. Von den acht nachgewiesenen Siedlungsarealen des Suburbiums werden fünf Areale detailliert ausgewertet und abschließend werden sämtliche suburbanen Siedlungsteile vergleichend behandelt. Auf diese Weise bietet der Band auf der Basis einer kritischen archäologischen Aufarbeitung der "alten" (1954-1992) und ergänzenden neueren Grabungen mitsamt einer archäobotanischen Untersuchung ein aktuelles, relativ repräsentatives siedlungsarchäologisches Bild des Mikulčicer Suburbiums. Er trägt so zur Erkenntnis der sog. Nebenareale der frühmittelalterlichen Burganlagen bei, die traditionell mit der handwerklichen, dienstleistenden und mitunter auch der landwirtschaftlichen Versorgung des Zentrums in Zusammenhang gebracht werden.