© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > JAZYKOVĚDA  > detail titulu

DETAIL TITULU:

NomVallex I. Valenční slovník substantiv

UK Ústav formální a aplikované lingvistiky MF 2020

brožovaná231 str.
ISBN 9788088132073

obálka
329,-
296,-
SKLADEM

Valenční slovník NomVallex I. zachycuje valenci českých deverbativních substantiv, která alespoň v jednom ze svých významů patří k sémantické třídě Communication (např. dotaz, dotázání se - dotazování se), Mental Action (např. plán, plánování) nebo Psych State (např. nenávist, nenávidění), a to v celkovém počtu 248 lexémů zahrnujících 505 lexikálních jednotek. Problematiku substantivní valence zpracovává v teoretickém rámci Funkčního generativního popisu, přičemž se důsledně opírá o korpusový materiál (korpusy řady SYN Českého národního korpusu a korpus Araneum Bohemicum Maximum). Navazuje na valenční slovník VALLEX, odkud přebírá anotační schéma, v relevantních případech rozdělení základových slovesných lexémů do lexikálních jednotek a jejich přiřazení k sémantickým třídám. U substantiv zachycuje všechny jejich lexikální významy, přičemž rozlišuje základní kategoriální významy událost (např. žádání, dovtípení se), abstraktní výsledek děje (např. žádost), vlastnost (např. důvtip), substance (např. komunikace (silnice)) a kontejner (např. počet). S cílem demonstrovat valenční chování různých typů substantivních derivátů jsou do slovníku zařazeny jak kmenové deriváty (odvozené sufixy -ní/-tí, např. žádání, navrhování - navržení, namítání - namítnutí), tak kořenové deriváty (odvozené různými sufixy, včetně sufixu nulového, např. žádost, návrh, námitka), je-li možné je od příslušných základových sloves utvořit. Kritériem pro zařazení do slovníku je příslušnost k jedné ze tří výše uvedených sémantických tříd, označení události nebo abstraktního výsledku děje a projev nesystémového valenčního chování, zejména nesystémové formy valenčních doplnění. Valenci zachycuje v podobě valenčního rámce, který pro každé valenční doplnění uvádí funktor a množinu možných morfematických vyjádření, a příkladů, které se vyskytly v použitých korpusech. Jeho cílem je na korpusových datech ukázat, v jakých syntaktických strukturách se zkoumaná substantiva mohou vyskytovat, proto dokládá všechny kombinace aktantů (ve všech formách uvedených ve valenčním rámci), které se u daných substantiv v použitých korpusových datech vyskytly.