© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Postavení jednotlivce v mezinárodním právu

Proměny (vývoj) právního postavení jednotlivce v mezinárodním právu

UK Právnická fakulta 2020

brožovaná129 str.
ISBN 9788076300071

obálka
115,-
104,-
1-2 ks

OBSAH

Kapitola 1

JEDNOTLIVEC JAKO SUBJEKT MEZINÁRODNÍHO PRÁVA: PŘÍKLAD EÚLP
1.1 Úvodní poznámky k subjektivitě jednotlivce v mezinárodním právu
1.2 Individuální stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
1.3 Práva jednotlivce dle Evropské úmluvy o lidských právech
1.4 Povinnosti jednotlivce dle Evropské úmluvy o lidských právech
1.5 Závěr: proměny v chápání subjektivity jednotlivce

Kapitola 2

PROMĚNY PRÁVNÍHO POSTAVENÍ ŽENY V MEZINÁRODNÍM PRÁVU LIDSKÝCH PRÁV
2.1 Úvod
2.2 Deklarace práv ženy a občanky
2.3 Deklarace postojů v Seneca Falls
2.4 Mezinárodní ženské organizace a ochrana žen
2.5 Komise pro postavení žen
2.6 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen a její výbor
2.7 Gender v mezinárodních lidskoprávních dokumentech
2.8 Násilí na ženách
2.9 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
2.10 Závěr

Kapitola 3
ÚPRAVA POSTAVENÍ OBHÁJCŮ LIDSKÝCH PRÁV V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
3.1 Úvod
3.2 Kdo jsou obhájci lidských práv?
3.3 Zdroje současných právních úprav a obhájci lidských práv v činnosti OSN
3.3.1 Deklarace OSN o obhájcích lidských práv
3.4 Obhájci lidských práv v dokumentech regionálních mezinárodních organizací
3.4.1 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
3.4.2 Rada Evropy
3.4.3 Evropská unie
3.5 Ochrana obhájců lidských práv - role nevládních organizací
3.6 Závěr

Kapitola 4
OBČAN A JEDNOTLIVEC V MEZINÁRODNÍM PRÁVU, PŮVOD, VÝVOJ A SOUČASNÉ OTÁZKY SPOJENÉ S PRÁVNÍM POSTAVENÍM PALESTINCŮ
4.1 Úvod
4.2 Vývoj postavení jednotlivce v mezinárodním právu, exkurz do postavení
obyvatel židovského původu před vznikem státu Izrael
4.3 Institut státního občanství v mezinárodním právu, problematika nabývání
občanství související se vznikem státu Izrael
4.4 Národ rozdělený, současná problematika související s postavením
izraelských Arabů a Palestinců
4.5 Závěr

Kapitola 5
OBODNÍMANIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA ZAHRANIČNÝM TERORISTICKÝM BOJOVNÍKOM
5.1 Úvod
5.2 Právny vývoj konceptu zahraničných teroristických bojovníkov
5.3 Historickoprávne aspekty občianstva vo vede medzinárodného práva
5.4 Medzinárodnoprávna úprava odnímania štátneho občianstva
5.5 Prax štátov v odnímaní štátneho občianstva zahraničným teroristickým
príslušníkom
5.6 Záver

Kapitola 6
JEDNOTLIVCI PŘED NÁRODNÍMI KONTAKTNÍMI MÍSTY SMĚRNICE OECD PRO NADNÁRODNÍ PODNIKY
6.1 Úvod
6.2 Role Národních kontaktních míst pro Směrnici OECD
6.3 Jednotlivci jako stěžovatelé před NKM
6.4 Jednotlivci jako postižení před NKM
6.5 Jednotlivci při dohlížení na doporučení NKM
6.6 Závěr

Kapitola 7
PRÁVNÍ POSTAVENÍ PROFESIONÁLNÍCH SPORTOVCŮ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
7.1 Úvod
7.2 Vztah mezinárodního práva a sportu
7.2.1 Mezinárodní sportovní právo
7.2.2 Globální sportovní právo
7.3 Profesionální sportovec v organizační struktuře sportu
7.3.1 Právní vymezení profesionálního sportovce
7.3.2 Organizační struktura sportu
7.3.3 Závaznost pravidel sportovních asociací
7.4 Vývoj právního postavení profesionálních sportovců
7.4.1 Kolektivní vyjednávání jako prostředek pro ochranu práv sportovců
7.4.2 Všeobecná deklarace hráčských práv
7.5 Závěr

Kapitola 8
CELKOVÉ ZÁVĚRY