© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Hospodárské zázemie Mikulčíc

sídelná štruktúra na strednom toku rieky Moravy v 9. - 1. polovici 13. storočia

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 2014

vázaná353 str.
ISBN 9788086023441

obálka
659,-
593,-
1-2 ks

Obsahem práce je informovat o výsledcích výzkumu zaměřeného na konstrukci obrazu sídelní struktury v hospodářském zázemí raně středověké centrální aglomerace Mikulčice-Valy a na postavení tohoto prostoru v širším regionu středního toku Moravy. Základním principem výzkumu je analýza vztahu mezi formálními vlastnostmi archeologických dat a geografickým prostorem. Důležitou součástí výzkumu je archeologické predikční modelování a testování modelů pomocí nově získaných dat. V praktické rovině je výzkum postaven na práci v prostředí GIS. Výchozím bodem výzkumu byl obecný model, zaměřený na definování testovaných hypotéz. Druhým krokem bylo zpracování predikčních modelů (parametrický a kvantitativní popis komponentů sídelní sítě). Model je testován ve dvou krocích. Data sloužící k testování modelu jsme získali ve dvou krocích. V prvním se výzkum zaměřil na regiony s malou hustotou osídlení a v druhém na prostor vhodný k osídlení z hlediska přírodních podmínek. Cílem výzkumu na vymezeném území je (re)konstrukce sídelních forem a struktur a studium vývoje sídelního systému. Základní okruhy problémů, kterým budu v práci věnovat pozornost jsou: A) rovina empirického pozorování jevů - kvantifikace funkčních prvků (komponent) sídelní struktury v definovaném prostoru a čase v rovině neživých jednotek archeologické kultury; B) rovina analýzy jevů jako neživých jednotek archeologické kultury - sledování vývoje vztahu funkčních prvků sídelní struktury k jednotlivým vybraným environmentálním proměnným a poznání hranic historických sídelních areálů; C) rovina interpretace v pojmech živé kultury, historické společnosti - konstrukce sídelní struktury v daném prostoru a čase, poznání způsobu reflexe sídelní struktury na kulturní, politické či ekonomické změny (na změny vlastnických vztahů) a výzkum mentálních schémat v struktuře osídlení - vliv kulturních, politických či ekonomických změn na symbolické aspekty krajiny.