© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Vývoj právní ochrany dřevin v českých zemích

UK Právnická fakulta 2021

brožovaná277 str.
ISBN 9788076300156

obálka
225,-
203,-
1-2 ks

OBSAH


1 Úvod

2 Stav studované problematiky a základní zdroje

3 Ochrana stromů do poloviny 18. století

3.1 Vztah lidí ke stromům v nejstarších dobách
3.2 Velká Morava a počátky českého státu
3.3 Stromy v zemském právu
3.3.1 Kniha Rožmberská
3.3.2 Codex Carolinus
3.3.3 Vladislavské zřízení zemské
3.3.4 Traktát Jakuba Menšíka z Menštejna
3.3.5 Moravská zemská zřízení
3.3.6 Obnovené zřízení zemské
3.4 Stromy v městském právu
3.5 Lesní řády a hospodářské instrukce

4 Právní úprava stromořadí u silnic

4.1 Počátky organizované výsadby stromořadí u silnic
4.2 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí v Čechách
ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století
4.2.1 Právní úprava v silničních zákonech
4.2.2 Zákon č. 72/1884 čes. z .z.
4.2.3 Aplikace zákona č. 72/1884 čes. z. z. v praxi
4.3 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí na Moravě
ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století
4.4 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí ve Slezsku
ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století
4.4.1 Právní úprava v silničních zákonech
4.4.2 Zákon č. 34/1896 slez. z. z.
4.5 Právní úprava výsadby a ochrany silničních stromořadí
v Československu mezi světovými válkami
4.5.1 Návrh silničního zákona z roku 1938
4.5.2 Případy výsadby a kácení stromořadí v meziválečném období

4.6 Vývoj po druhé světové válce
4.7 Zákon č. 135/1961 Sb. a prováděcí předpisy
4.8 Současná právní úprava

5 Ochrana dřevin jako přírodních památek

5.1 Počátky územní ochrany přírody
5.2 Počátky individuální ochrany stromů
5.3 První snahy o legislativní a institucionární zakotvení ochrany přírody
5.4 Případová studie z období první světové války
5.5 Ochrana přírodních památek v meziválečném období
5.5.1 Pozemková reforma
5.5.2 Ochrana dřevin dle předpisů o pozemkové reformě v praxi
5.5.3 Snahy o legislativní úpravu ochrany přírody
v meziválečném období
5.5.4 Tzv. Silvestrovský výnos
5.5.5 Několik praktických případů z meziválečného období
5.6 Vývoj po druhé světové válce
5.6.1 První poválečný návrh zákona o ochraně přírodních památek
5.6.2 Podzákonná a mimoprávní normotvorba
5.6.3 Pozemková reforma
5.6.4 Správní trestání poškozování dřevin
5.7 Ochrana dřevin dle zákona č. 40/1956 Sb.
5.7.1 Vznik, obsah a podstatné novelizace zákona č. 40/1956 Sb.
5.7.2 Související právní předpisy zajišťující ochranu dřevin
5.7.3 Ochrana dřevin jako chráněných přírodních výtvorů
a chráněných přírodních památek
5.8 Současná právní úprava
5.8.1Zvláštní územní ochrana dle ZOPK
5.8.2 Zvláštní druhová ochrana dle ZOPK
5.8.3 Památné stromy
5.8.4 Vyhlašování památných stromů
5.8.5 Smluvní ochrana památných stromů
5.8.6 Důvody ochrany památných stromů
5.8.7 Zajištění ochrany památných stromů

6 Obecná ochrana dřevin

6.1 Předpisy o ochraně polního majetku
6.2 Počátky právní ochrany jiných než ovocných dřevin
6.3 Vyhláška č. 331/1951 Ú. l.
6.4 Vyhlášky o výkupu surového dříví
6.5 Vyhláška č. 89/1965 Sb.
6.6 Vyhláška č. 142/1980 Sb.
6.7 Obecná ochrana dřevin v současnosti
6.7.1 Kácení dřevin
6.7.2 Náhradní výsadba a odvody
6.7.3 Strom jako součást významného krajinného prvku
6.8 Oceňování dřevin
6.8.1 Počátky oceňování dřevin
6.8.2 Oceňování dřevin dle cenových předpisů
6.8.3 Praktický případ ocenění dřevin v trestním řízení
6.8.4 Oceňování společenské hodnoty dřevin v současnosti
6.9 Významné stromy
6.10 Organizace chránící stromy

7 Ustanovení týkající se dřevin v dalších předpisech veřejného práva

7.1 Předpisy vodního práva
7.2 Katastrální a zeměměřičské předpisy
7.3 Předpisy o dráhách
7.4 Předpisy o telekomunikacích
7.5 Předpisy o energetice
7.6 Předpisy o památkové péči

8 Dřeviny v soukromém právu

8.1 Nástin vývoje občanského práva v českých zemích
8.2 Vlastnictví dřevin
8.3 Dřeviny a sousedské vztahy
8.3.1 Rozhrady
8.3.2 Podrosty a převisy
8.3.3 Imise

9 Závěr