© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Staletá Praha 1/2022

Národní památkový ústav 2022

vázaná172 str.
ISBN 0231605612022

obálka
189,-
170,-
SKLADEM

ČLÁNKY / ARTICLES

Petr Šámal
Josef Mánes a architektonický dekor Prahy 19. století
SP 38, 1/2022, 2-27
Mohutný rozkvět stavebního dekoru v pražském a českém prostředí v období historismů zásadním způsobem ovlivnil slavný malíř Josef Mánes, přičemž některé z jím užitých dekorativních typů se staly prvními realizacemi svého druhu nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě.
Klíčová slova — Praha - Josef Mánes - historismus - novorenesance - architektonický dekor - cyklus Život na panském sídle - slavnostní architektura - figurální vlys s průvodem postav - reliéfní figurální medailon - sousoší na atice - hermovka - slovanská archeologie - copánky - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně - rotunda sv. Kříže - Česká spořitelna - Vídeň - Ignác Vojtěch Ullmann - Silva Tarouca - Vojtěch Lanna ml. - Karel Svoboda


Petr Kitzler
Z Královských Vinohrad kolem světa a zpět
K životu a dílu malíře Josefa Kitzlera
SP 38, 1/2022, 28-47
První novodobý text, který přináší spolu s bohatou obrazovou přílohou dosud neznámé informace o dnes téměř zapomenutém malíři Josefu Kitzlerovi, jehož obrazy inspirované exotickou Jižní Afrikou vzbuzovaly v meziválečném Československu značnou pozornost.
Klíčová slova — Josef Kitzler - malířství - meziválečné české výtvarné umění - kulturní historie - orientalismus - Akademie výtvarných umění v Mnichově - S. V. U. Mánes - Moderní galerie v Praze - Německá akademie věd v Praze - první československá republika - protektorát Čechy a Morava - Královské Vinohrady - Jižní Afrika - Xhosové - Karel Kitzler - Václav Špála


Filip Wittlich
Od výstav ke sbírce
Výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze v letech 1905-1939 a vznik fotografické sbírky
SP 38, 1/2022, 48-75
Úsilí pražského Uměleckoprůmyslového musea založit v období před druhou světovou válkou samostatnou fotografickou sbírku představovalo směr, kterým se řada jiných paměťových institucí vydala až ve 2. polovině 20. století.
Klíčová slova — Praha - Uměleckoprůmyslové museum v Praze - Rudolfinum - fotografie - miniatura - výstava - muzejní sbírka - Sto let české fotografie - 1939 - František Xaver Jiřík - Karel Vladimír Herain - Zdeněk Wirth - František Drtikol


Magdalena Kracík Štorkánová — Veronika Vicherková — Pavla Bauerová — Martin Hemelík — Dana Rohanová
Vesmírné i pozemské poselství mozaik Saura Ballardiniho
Záchrana a restaurování mozaiky -Člověk dobývající nové horizonty vesmíru‘ a hledání nových perspektiv pro historické mozaiky v ČR
SP 38, 1/2022, 76-115
Pojednání o uměleckých dílech Saura Ballardiniho v technice mozaiky na území české republiky s akcentem na mozaiku inspirovanou slavnou zlatou plaketou z vesmírných sond Pioneer 10 a 11 nabízí hluboký vhled do restaurátorské praxe i neobyčejného osudu umělce plného protikladů v běhu dějin 20. století.
Klíčová slova — Praha - Žižkov - Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) - Sauro Ballardini - muzívní umění 2. poloviny 20. století - mozaika - tessera - mozaikové sklosmalty - konzervování - Akademie výtvarných umění - Ústředí uměleckých řemesel (ÚUŘ) - Ravenna - Oldřich Oplt


Aleš Mudra
Neznámé pozůstatky hlavního oltáře kolegiátního kostela na Vyšehradě z doby kolem roku 1600?
SP 38, 1/2022, 116-121
Dvě vynikající dřevořezby představující sv. Petra a sv. Pavla, zakoupené v roce 2021 Muzeem hlavního města Prahy ze soukromého majetku, otevírají otázky po svém původu, objednavatelích a autorech v souvislosti s kulturními a společenskými proměnami Prahy na přelomu 16. a 17. století.
Klíčová slova — Praha - Vyšehrad - kolegiátní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - Muzeum hlavního města Prahy - sochařství - kostelní vybavení - protireformace - rekatolizace - Johann z Altendorfu, děkan Vyšehradské kapituly - Innocenc Moniga, probošt vyšehradské kapituly - Andreas Hannewald z eckersdorfu, císařský tajný rada


SDĚLENÍ

Irmhild Heckmann
Exil ve vlasti
Pražské roky posledního pasovského knížete-biskupa Leopolda Leonharda z Thun-Hohensteinu
SP 38, 1/2022, 122-155


Patrik Líbal
Damian Pešan, spolupracovník Josipa Plečnika a spolutvůrce Pražského hradu
K 135. výročí jeho narození
SP 38, 1/2022, 156-160


AKTUALITY

Josef Holeček
Recenze - Richard Biegel: Město v bouři
Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970
SP 38, 1/2022, 161-167

Kateřina Houšková — Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2021
SP 38, 1/2022, 167-172