© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

SPRÁVNÍ PRÁVO - Povinné předpisy ke studiu

předepsané Katedrou správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy

UK Právnická fakulta 2023

brožovaná356 str.
ISBN 9788076300286

obálka
323,-
cena v e-shopu
SKLADEM

OBSAH

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
2. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
České republiky
3. Sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
4. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
5. Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
6. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
7. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
8. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 8a Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v platném znění
9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
10. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
11. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění
pozdějších předpisů
12. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
13. Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
14. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
15. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
16. Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů