© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Synthetic Syntax, Meaning, and Philosophical Questions

Masarykova univerzita 2023

brožovaná190 str.
ISBN 9788028001209

obálka
243,-
cena v e-shopu
1-2 ks

Kniha je souborem dvanácti původních kapitol, které se zabývají různými syntaktickými, sémantickými a filozofickými otázkami. Autor k těmto problémům přistupuje integrovaně či holisticky a své argumenty dokládá četnými příklady jazyků tak rozmanitých, jako je mimo jiné angličtina, ruština nebo malajština. Každá kapitola je samostatným textem, ale celý soubor je svázán zastřešujícím společným tématem, jednotnou teorií a metodologií.
Klíčovým pojmem knihy je syntetická syntax, která představuje zásadní alternativu k většině současných syntaktických přístupů. Rastall prosazuje chápání jazyka jako prostředku, jímž lidé vyjadřují své zkušenosti. V jádru tohoto přístupu je vnitrojazyková a mezijazyková rozmanitost. Aspekty zkušenosti jsou zachyceny (nebo pojmenovány) základními jazykovými jednotkami, znaky (slovy i idiomy a rčeními), a tyto znaky jsou seskupeny tak, aby odrážely skutečné nebo vnímané vztahy mezi těmito aspekty zkušenosti. Procesy pojmenování a seskupování jsou vzájemně propojeny, a proto jsou v tomto přístupu syntax a sémantika integrovány.
Rastall však nepředkládá pouze sterilní formální analýzy těchto problémů, ale spíše o nich diskutuje a přemýšlí formou eseje. Tento typ argumentace je ve filozofii běžný, a skutečně, mnohé problémy, jimiž se autor zabývá, mají filozofickou povahu.
Stručně řečeno, kniha je cenná nejen pro lingvisty (obecně pro syntaktiky a sémantiky, zvláště pro anglisty), ale také pro filozofy. Navazuje na tradici funkční lingvistiky, obohacuje ji o mnoho nových myšlenek a aplikuje ji na nové i staré problémy. Kniha navazuje na autorovu monografii "Bottom-Up Linguistics", která již dříve vyšla v nakladatelství Munipress.