© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Katalog podpůrných opatření, dílčí část

pro žáky s potrebou podpory ve vzdelávání z duvodu sluchového postižení...

Wolters Kluwer 2023

brožovaná158 str.
ISBN 9788076766235

obálka
415,-
374,-
SKLADEM

Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení poskytuje informace o typech sluchových vad, možnostech jejich kompenzace, dopadu sluchového postižení do vzdělávacího procesu a nabízí učitelům spoustu užitečných rad a informací, jak mohou uzpůsobit a podpořit vzdělávání těchto žáků s ohledem na symptomatiku jejich postižení.

Úvod publikace se podrobněji zaměřuje na popis sluchových vad, který čtenáři pomůže lépe pochopit s jakými obtížemi se žáci s konkrétním typem postižením potýkají - zejména ve školním prostředí. Míra sluchového postižení se stala odrazovým můstkem pro stanovení stupně podpůrných opatření, proto je třeba nejdříve porozumět obtížím, které s sebou sluchové postižení v jednotlivých stupních nese.

Druhá část publikace čtenáře seznamuje se způsobem zařazování žáků se sluchovým postižením do jednotlivých stupňů podpůrných opatření. Míra sluchového postižení přitom nemůže být jediným kritériem pro zařazení žáka do konkrétního stupně PO, je pouze jakýmsi vodítkem. Důležité je posouzení samostatnosti a dosažených kompetencí - zejména v oblasti komunikace a osvojení jazykových kompetencí v jazyce českém.

Ve třetím díle publikace je kladen důraz na důležitou úlohu pedagogů a jejich diagnostiky v procesu nastavování podpůrných opatření. Podrobněji popisuje proces podpory v prvním stupni PO, a teprve, když nastavená podpora selhává, přistupuje se k diagnostice speciálněpedagogické v SPC pro sluchově postižené.

Nejdůležitější část publikace čtenáře seznamuje s jednotlivými podpůrnými opatřeními, jak je definuje vyhláška 27/20016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpůrná opatření jsou popisována ve vztahu ke sluchovému postižení a míra podpory je specifikována v jednotlivých stupních PO. Užitečné a inspirativní mohou být pro pedagogy ilustrativní příklady, kterých je v publikaci celá řada.

Abychom mohli správně nastavit podporu žákovi se sluchovým postižením, musíme nejdříve správně rozklíčovat obtíže, které vzhledem ke svému postižení žák má. Učitel je tím, kdo má v rukou možnosti uzpůsobit vzdělávání podle jeho potřeb. Autoři věří, že tato publikace přinese odpovědi na jejich otázky a pomůže jim se lépe zorientovat v dokumentech školských poradenských zařízení, které k jednotlivým žákům se SP do školy přicházejí.