© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > EGYPTOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Abusir XXVII The Mastaba of Werkaure II (Post-old Kingdom Strata)

Český egyptologický ústav 2022

vázaná342 str.
ISBN 9788076710955

obálka
2640,-
2376,-
SKLADEM

Druhý díl monografie o výsledcích archeologického výzkumu Verkaureovy mastaby (AC 26; datované do 2. poloviny 5. dynastie) a jejího okolí v centrálním Abúsíru se věnuje kontextům datovaným do Prvního přechodného období, Střední říše, Nové říše a 1. tisíciletí př. Kr. Těžištěm práce jsou analýzy týkající se sekundárního pohřebiště, jež se v prostoru hrobky AC 26 a sousedních hrobek AC 32 rozvíjelo během Třetího přechodného období a Pozdní doby. Během archeologického výzkumu bylo objeveno velké množství nálezů a ekofaktů, které tato multioborová publikace o osmi kapitolách komplexním způsobem zpracovává. Text se zabývá rozborem příslušných nálezových situací, které byly často rozsáhle poškozeny pozdějšími zásahy, a vývojem prostoru mastaby a jejího okolí během zmíněného období. Dále jsou analyzovány objevené části materiální kultury, pohřební výbava zesnulých, dřevěné rakve, keramika, textilní nálezy a jejich fragmenty. Poměrně rozsáhlou část monografie tvoří antropologická analýza kosterních pozůstatků, jejichž velké množství bylo v hrobkách AC 26, AC 32 a jejich okolí objeveno. Důležitou součástí monografie jsou i analýzy odebraných vzorků využívající palynologické, botanické, zoologické, xylotomické a entomologické metody. Publikace v poslední kapitole přináší závěry týkající se nejen vývoje prostoru Verkaureovy hrobky po skončení Staré říše, ale také jejího okolí v centrální části abúsírské nekropole. Text monografie doplňuje bohatá kresebná a fotografická dokumentace.
Text knihy je v anglickém jazyce.

The second part of the monograph on the results of the archaeological research of Werkaure's
mastaba (AC 26) and its surroundings in central Abusir focuses on the contexts dating back to the First
Intermediate Period, the Middle Kingdom, the New Kingdom and the first millennium BC. The focus of
the work is on analyses concerning the secondary burial that developed in the area of tomb AC 26 and
the adjacent tombs of AC 32 during the Third Intermediate Period and the Late Period. A large number
of finds and ecofacts were discovered during the archaeological excavations, which are
comprehensively discussed in this multidisciplinary publication of eight chapters. The text deals with
the analysis of the relevant finding situations, which have often been extensively damaged by later
interventions, and the development of the mastaba area and its surroundings during the
aforementioned periods. Furthermore, the discovered parts of the material culture are analysed -
funerary equipment of the deceased, wooden coffins, pottery, textile finds, and their fragments. A
rather extensive part of the monograph consists of anthropological analyses of skeletal remains, a
large number of which were discovered in tombs AC 26, AC 32 and their surroundings. Along with
archaeological and anthropological analyses, analyses of collected samples using palynological,
botanical, zoological, xylotomic, and entomological methods are an important part of the monograph.
The publication presents conclusions concerning the development of the central part of the Abusir
necropolis after the end of the Old Kingdom period. The text of the monograph is supplemented by
rich pen-and-ink and photographic documentation.