© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 35/2022

Jihočeské muzeum 2023

brožovaná298 str.
ISBN 9788076460287

obálka
337,-
cena v e-shopu
SKLADEM

Z obsahu:
Ond.ej Chvojka a redakce AVJ.: Jan Michalek (1947 . 2022) .lanky
Vaclav Vondrovsky . Roman K.ivanek . Ji.i Bumerl . Martin Ptak . Jan John . Erika
Pr.chova . Jaroslav Krej.i . Vladimir Prokop . Daniel Hlasek: Vyzkum jiho.eskych
neolitickych lokalit v roce 2021 . Research of Neolithic sites in South Bohemia during
the year 2021 Daniel Hlasek . Ladislav .apek . Ivo Sv.tlik: Hrad nebo prav.ke hradi.t.? Stavajici znalosti
o lokalit. Vele.in . Kamenna v.. (okr. .eske Bud.jovice) . Burg oder vorgeschichtlicher
Burgwall? Aktuelle Erkenntnisse zur Fundstelle Vele.in . Kamenna v.. (Kr. .esky
Krumlov) Ond.ej Chvojka . Ji.i Frohlich . Jan John: Bronzova kovadlinka ze st.edni doby bronzove
ze Zlivic, okr. Pisek . Ein mittelbronzezeitlicher Bronzeamboss aus Zlivice, Kr. Pisek
Ond.ej Chvojka . Jan John . Vlastimil Kral . Petr Men.ik . Erika Pr.chova . So.a No.inova .
Jaromir Bene.: Mohylovy hrob z po.atku mlad.i doby bronzove u P.ednich Ptakovic
(okr. Strakonice) . Ein Hugelgrab vom Beginn der jungeren Bronzezeit aus P.edni
Ptakovice (Kr. Strakonice) ő Jan Michalek . Toma. Hiltscher . Daniel Hlasek . Ond.ej Chvojka . Ji.i Frohlich . Jan
John . Vlastimil Kral . Martin Ptak: Nove nalezy kovovych a dal.ich p.edm.t. z doby
hal.tatske a latenske, dokumentovane v ji.nich .echach v letech 2017.2020 . Weitere
neue Metall- und andere Funde der Hallstatt- und Latenezeit in Sudbohmen, die in den
Jahren 2017.2020 dokumentiert wurden Petr Zav.el: Zajimavy nalez nadoby z doby st.hovani narod. z Berounska ve sbirkach
muzea ve Vod.anech . Ein interessanter Gefasfund der Volkerwanderungszeit aus der
Umgebung von Beroun in der Sammlung des Stadtmuseums von Vod.any Rastislav Koreny . Jan John: Nove nalezy ran. st.edov.kych esovitych zau.nic a zava.i
na P.ibramsku . Neue Funde fruhmittelalterlicher Schlafenringe und eines Gewichts in
der Region von P.ibram Martin Ptak: Sestaviti se da. Klihem v.ak nedr.i. P.ib.h jedne polozapomenute .hradi.tnig
zasobnice od Para.ova (okr. Strakonice) . .Es kann zusammengebaut werden, der
Kleber halt jedoch nichtg. Die Geschichte eines halbvergessenen burgwallzeitlichen
Vorratsgefases aus Para.ov (Kr. Strakonice)
Rudolf Krajic . Martin Ptak . Daniel Kova. . Ji.i .indela.: Karl.v hradek u Purkarce . projekt
archeologickeho vyzkumu . Karl.v hradek bei Purkarec . ein archaologisches Projekt
Jaroslav Polach: Nova kolekce jiho.eskych kovovych nabo.enskych medailon. . Neue Funde
sudbohmischer Metallmedaillons mit religiosen Motiven Jubilea, vzpominky
Daniel Kova.: Antonin Dubsky (1887.1972), u.itel a spolupracovnik jiho.eske archeologie
Jan Eigner: Vzpominkova akce ke stemu vyro.i narozeni archeologa, paleolitika a jesky.a.e
Franti.ka Pro.ka
Jan Michalek: Vzpominka na PhDr. Marii Zapotockou, CSc.
Ji.i Frohlich: Umrti Karla Velkoborskeho
Z nove literatury
Zpravy