© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Atlas první světové války. Pád evropských říší

Lingea 2023

brožovaná95 str.
ISBN 9788075088376

obálka
389,-
350,-
SKLADEM

Moderní atlas přináší ucelený pohled na první světovou válku. Více než 80 map, plánů a infografik vám pomůže získat představu, jakým způsobem se během války proměňoval poměr sil a jak probíhaly boje na jednotlivých frontách. Atlas uvádí konkrétní střety do širších souvislostí a vysvětluje příčiny i dopady konfliktu, který změnil svět.

Tento moderní atlas přibližuje příčiny první světové války, její průběh i důsledky. Cílem atlasu je pomoct nám pochopit klíčové období světových dějin. Období, které vymezilo nové mocenské vztahy nejen v Evropě, ale i v celém světě. Období, jehož politické dozvuky jsou dodnes patrné v napjatých vztazích, které ovlivňují život na Balkáně, na Blízkém východě a v Africe. Období, jehož neuspokojivé řešení zanedlouho vedlo k vypuknutí další světové války a urychlilo vzestup Spojených států jakožto vedoucí světové mocnosti. Pro celý svět byla velká válka zlomovým obdobím: zasáhla a hluboce poznamenala kulturu, myšlení i historickou paměť každého národa.

Dozvíte se například:

Co vedlo světové mocnosti k tomu, aby rozpoutaly válku?
Jak a kde všude se válčilo v Evropě, Africe nebo Asii?
Jak probíhaly slavné bitvy a ofenzivy, ale také vzpoury?
Jak ruské revoluce a vstup USA do války ovlivnily další vývoj konfliktu?
Jak vypadala mapa světa před válkou a jak se změnila po ní?
Kniha je členěná chronologicky do kapitol:
Svět v roce 1914 - nadvláda velkých říší, otázka nacionalismu, hra aliancí, vojenské plány a evropské armády, Sarajevo a vyhlášení války
Nová forma vedení války - Německý postup: Schlieffenův plán, bitva na Marně, porážky Ruska, ofenzivy Dohody v roce 1915, Osmanská říše ve válce a Dardanely, Itálie ve válce, Verdun, bitva na Sommě, válka v Rusku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku, bitva u Arrasu a u Chemin des Dames, vzpoury a demoralizace, ruské revoluce v roce 1917, válka na Blízkém východě, vstup Spojených států do války, vystoupení Ruska z války, ofenzivy generála Ludendorffa, vítězná protiofenziva Dohody
Nový nestabilní svět - Listopad 1918: porážky a revoluce, Versailleská smlouva, rozpad Rakousko-Uherska, poražené Turecko, vyčerpaná Evropa, vítězné Spojené státy
Závěr
Turbulence způsobené tímto konfliktem měly mnohem dalekosáhlejší dopady než jen změny, které přinesly jednotlivým válčícím národům. Válka nevyřešila žádný z problémů, s nimiž se Evropa před rokem 1914 potýkala. Mír uzavřený v roce 1919 tak hrozící nebezpečí jen prohloubil. V krátkodobém horizontu dvaceti let vedla Versailleská smlouva i další tzv. "předměstské" smlouvy k druhé světové válce.

Atlas představuje hodnotný studijní materiál. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.