© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > SOCIOLOGIE  > antropologie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Po stopách Rusínů v Evropě

Nostalgie 2020

brožovaná280 str.
ISBN 9788090620780

obálka
535,-
482,-
SKLADEM

Cílem tohoto výzkumu bylo popsat současnou situaci Rusínů v těch evropských zemích, kde je podle oficiálních nebo odhadovaných statistik jejich počet nejvyšší - Ukrajina, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Srbsko. Výzkum se zaměřoval i na posouzení velikosti rusínské populace ve sledovaných zemích, protože oficiální údaje jsou mnohdy nepřesné a úmyslně zavádějící. Dalším cílem výzkumu bylo zjistit hlavní prvky rusínské etnické identity. Bez ohledu na geografické rozdíly se zjistilo, že hlavním prvkem rusínské identity je náboženská příslušnost, resp. byzantský obřad (katolický nebo pravoslavný). Dalším významným prvkem je používání rusínského jazyka - zde se výzkum zaměřoval na aktuální stav používání jazyka spolu s možnostmi výuky rusínského jazyka a zájmu o něj. Kromě těchto dvou klíčových aspektů rusínské identity byly zkoumány i další důležité prvky rusínské materiální a nemateriální kultury. Důraz byl kladen na použití kvalitativních metod, které zpřesnily dostupné kvantitativní údaje.The aim of this research was to describe the current situation regarding Ruthenians in European countries, where, according to official or estimated statistics, their number is the highest - Ukraine, Slovakia, Poland, Hungary, and Serbia. In so doing, efforts were made to indicate the size of the Ruthenian population in the countries surveyed while acknowledging the difficulty of obtaining accurate data. A second goal of the research was to ascertain the main elements of the Ruthenian ethnic identity. Irrespective of geographical differences, the primary element was found to be the religious affiliation or the Byzantine ceremony (Catholic or Orthodox). A second element was the use of the Ruthenian language and changes in its status, along with possibilities for teaching the Ruthenian language and the level of interest in doing so. In addition to these two key aspects of Ruthenian identity, other important elements of Ruthenian material and immaterial culture were also examined. Emphasis was placed on the use of qualitative methods, which refined the available quantitative data.