English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Gender a pravěká společnost

Remišová Věšínová, Kamila

cena: 320 Kč

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu,...

Být místem Bytí. Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera

Michálek, Jiří

cena: 110 Kč

Ne vždy je dobře rozuměno rozdílům ve filosofii Martina Heideggera před a po obratu (die Kehre) v jeho myšlení, a to včetně proměny chápání...

Kantova praktická metafyzika

Sikora, Ondřej

cena: 330 Kč

Tématem knihy je syntetizující interpretace Kantovy ideje praktické metafyziky, o níž lze hovořit také jako o ideji metafyziky dobré vůle....


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Instability in the Middle East
E-KNIHA

Instability in the Middle East

Černý, Karel

cena: 420 Kč

Blízkovýchodní nestabilita se vnějškově manifestuje různými způsoby: krizí vládnoucích režimů, vzestupem politického islámu, terorismu,...

Detail knihy Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries.
E-KNIHA

Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries.

Klusáková, Luďa et al.

cena: 140 Kč

Malá města v Evropě ve dvacátém a na počátku jedenadvacátého století jsou v historickém výzkumu opomíjená. Problematika kulturního dědictví...

Detail knihy Pud u Freuda
E-KNIHA

Pud u Freuda

Kučera, Miloš

cena: 330 Kč

Monografie představuje úvod do Freudova učení, klade si otázky, jak Freud přemýšlel, na jaký rozpor nebo nedostatek svých předchozích textů...

V TISKU:

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Tento týden se tři edice dočkaly nového přírůstku.

V edici Myšlení současnosti vychází Spinoza a politika od Étienna Balibara, který je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Vůdčím tématem celé knihy je problém vztahu mezi filosofií a politikou. Balibar tedy nejen vykládá Spinozovo myšlení, ale uvažuje rovněž o politické úloze filosofa a na Spinozově příkladu prokazuje neoddělitelnost filosofických a politických otázek.

Přírůstkem edice Dramatica je Gérard de Nerval a jeho dvojenec. Petr Christov se v ní věnuje výrazné osobnosti francouzského romantismu a zaměřuje se na méně reflektovanou divadelní a kritickou sféru Nervalova díla. Zároveň přináší dílčí nové a v drtivé většině první české překlady vybraných autorových textů a řadí je do kontextu dobové literárně-dramatické a divadelní produkce.

Krásně letním tématem se zabývá třetí novinka, která vychází v edici Orální historie a soudobé dějiny. S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina české populace. Kniha O chalupách a lidech Petry Schindler-Wisten přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv na každodenní život občanů v Československu před rokem 1989 a jeho proměnu v následujících dekádách.