English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

ORBIS SCHOLAE

1/2018

vychází 3 x ročně 
brožovaná, 162 str., 157 x 230 mm
ISSN 1802-4637
E-ISSN 2336-3177
vydáno: prosinec 2018

obálka

 • články
 • obsah

 • Editorial
  Karolína Pešková, Štefan Porubský

  Teoretické studie
  Výuka o vědě a jejích dějinách: Česko versus Západ
  Jana Poupová

  Přehledová studie
  Kritické myslenie ako dôležitá súčasť kurikulárnej reformy na Slovensku
  Martina Kosturková, Janka Ferencová, Valentina Šutáková

  Empirické studie
  Rámcové vzdělávací programy a paradigma světových náboženství Jakub Havlíček

  Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění
  Karolína Pešková, Tomáš Janko, Tomáš Janík, Michaela Spurná

  Pohľady učiteľov na slovenskú reformu školstva a svoje miesto v nej
  Beata Kosová, Marián Trnka

  Hodnotenie vybraných aspektov kurikulárnej reformy na gymnáziách v SR učiteľmi
  Petra Fridrichová, Vladimír Poliach

  Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání
  Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková

  Recenze
  Santín, D., Balart, P., Cabrales, A., Calero, J., de la Fuente, Á., Oriol Escardíbul, J., Felgueroso, F., & Sicilia, G.
  Reflexiones sobre el sistema educativo
  Vanda Dluholucká


  obsah 2

  Editorial
  Karolína Pešková, Štefan Porubský

  Theoretical Paper
  Learning about Science and Its History: Czech Republic vs. the West
  Jana Poupová

  Review Paper
  Critical Thinking as an Important Part of the Curriculum Reform in Slovakia
  Martina Kosturková, Janka Ferencová, Valentína Šutáková

  Empirical Papers
  Framework Education Programmes and the World Religions Paradigm
  Jakub Havlíček

  The Changes of Teachers’ Attitudes Towards Curriculum Reform and Its Implementation
  Karolína Pešková, Tomáš Janko, Tomáš Janík, Michaela Spurná

  Teachers’ Views on the Slovak School Reform and Their Position in It
  Beata Kosová, Marián Trnka

  Evaluation of Selected Aspects of Curriculum Reform at Grammar Schools in the Slovak Republic by their Teachers
  Petra Fridrichová, Vladimír Poliach

  Curriculum Reforms: Primary History Change in Three English-Speaking Countries
  Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková

  Book Review
  Santín, D., Balart, B., Cabrales, A., Calera, J., De la Fuente, Á., Oriol Escardíbul, J., ... & Sicilia, G. Reflexiones sobre el sistema educativo
  Vanda Dluholucká