English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

2/2015 55.

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 172 str., 230 x 157 mm
ISSN 0323-0562
E-ISSN 2336-5730
vydáno: únor 2017

obálka

 • články
 • obsah

 • Osobnosti
  Vzpomínka na doktora Karla Beránka (1924-2015) (Ivana Čornejová)

  Články
  Dějiny ve vlastní režii. Příběh dějin Karlovy univerzity v proměnách 20. století (Adam Horký)
  Intervence ve prospěch studentů zatčených na podzim 1939. Aktivity rodičů a role představitelů protektorátní správy (Petr Borl)

  Kronika
  Zajímavá výstava o arcibiskupu Harrachovi (Ivana Čornejová)
  Jubilejní rok 2015 v Kostnici a Gottliebenu (Blanka Zilynská)

  Recenze a zprávy
  Literární sklizeň husovského jubilejního roku 2015 (Blanka Zilynská)
  Z výstav a konferencí k Husovu jubileu 2015 (Michal Svatoš)
  Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele (Michal Svatoš)
  Brigide Schwarz, Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471 (Mlada Holá)
  Detlef Döring - Cecilie Hollberg, unter Mitarbeit von Tobias U. Müller (Hgg.), Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften (Marek Ďurčanský)
  Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo (Kateřina Schwabiková)
  Martina Bečvářová - Ivan Netuka, Karl Löwner and His Student Lipman Bers - Pre-war Prague Mathematicians (Marie Štemberková)
  Milena Josefovičová - Adéla Jůnová Macková (edd.), Učitel archivářů: Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám (Michal Továrek)
  Pieter Dhondt (ed.), University Jubilees and University History Writing. A Challenging Relationship (Scientific and Learned Cultures and Their Institutions, Vol. 13) (Petr Svobodný)
  Miroslav Vaněk - Pavel Mücke, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie (Roman Elner)

  Cizojazyčná shrnutí
  Adam Horký, Geschichte in eigener Regie. Die Darstellung der Geschichte der Karlsuniversität in den Wandlungen des 20. Jahrhunderts
  Petr Borl, Interventionen zugunsten der im Herbst 1939 verhafteten Studenten. Das Engagement der Eltern und die Rolle der Vertreter der Protektoratsverwaltung