English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

Výuka o vědě a jejích dějinách: Česko versus Západ

Jana Poupová

(Learning About Science and its History: Czech Republic vs. the West)

ORBIS SCHOLAE
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.281

zveřejněno 25.09.2018 
klíčová slova: learning about science; nature of science; history of science; framework educational programme • abstrakt
 • reference

  • Barth, M. (1999). Dějiny vědy na střední škole: Zkušenosti z mé třídy a úvahy o jejich zařazení do vzdělávání učitelů. DVT, 32(1), 37–48.
  • Barth, M. (1999). Dějiny vědy na střední škole: Zkušenosti z mé třídy a úvahy o jejich zařazení do vzdělávání učitelů. DVT, 32(1), 37–48.
  • Bennett, J., Lubben, F., & Hogarth, S. (2007). Bringing science to life: A synthesis of the research evidence on the effects of context-based and STS approaches to science teaching. Science Education, 91(3), 347–370. CrossRef
  • Bennett, J., Lubben, F., & Hogarth, S. (2007). Bringing science to life: A synthesis of the research evidence on the effects of context-based and STS approaches to science teaching. Science Education, 91(3), 347–370. CrossRef
  • Blažek, R. (2017). Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Praha: Česká školní inspekce.
  • Blažek, R. (2017). Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Praha: Česká školní inspekce.
  • Blažek, R., & Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva. Přírodovědná gramotnost. Praha: Česká školní inspekce.
  • Blažek, R., & Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva. Přírodovědná gramotnost. Praha: Česká školní inspekce.
  • DeBoer, G. E. (2014). Joseph J. Schwab: His work and his legacy. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2433–2458). Dordrecht: Springer.
  • DeBoer, G. E. (2014). Joseph J. Schwab: His work and his legacy. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2433–2458). Dordrecht: Springer.
  • Dibattista, L., & Morgese, F. (2014). Incorporation of HPS/NOS content in school and teacher education programmes in Europe. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2083–2117). Dordrecht: Springer.
  • Dibattista, L., & Morgese, F. (2014). Incorporation of HPS/NOS content in school and teacher education programmes in Europe. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2083–2117). Dordrecht: Springer.
  • EACEA & Eurydice. (2011). Přírodovědné vzdělávání v Evropě: Politiky jednotlivých zemí, praxe, výzkum. Brusel: Eurydice. Dostupné z http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/133CS.pdf
  • EACEA & Eurydice. (2011). Přírodovědné vzdělávání v Evropě: Politiky jednotlivých zemí, praxe, výzkum. Brusel: Eurydice. Dostupné z http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/133CS.pdf
  • European Commission. (1995). Teaching and learning: Towards the learning society. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
  • European Commission. (1995). Teaching and learning: Towards the learning society. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
  • Faltýn, J., Nemčíková, K., & Zelendová, E. (2010). Gramotnosti ve vzdělávání. Praha: VÚP.
  • Faltýn, J., Nemčíková, K., & Zelendová, E. (2010). Gramotnosti ve vzdělávání. Praha: VÚP.
  • Fauque, D. (1999). Uvedení do dějin vědy a techniky na středních školách ve Francii. DVT, 32(1), 25–36.
  • Fauque, D. (1999). Uvedení do dějin vědy a techniky na středních školách ve Francii. DVT, 32(1), 25–36.
  • Folta, J. (1999). Vyučování dějinám věd a techniky aneb Co se začarovaným kruhem. DVT, 32(1), 1–4.
  • Folta, J. (1999). Vyučování dějinám věd a techniky aneb Co se začarovaným kruhem. DVT, 32(1), 1–4.
  • Folta, J. (2002). Devatenáctý seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách. DVT, 35(3–4), 236–237.
  • Folta, J. (2002). Devatenáctý seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách. DVT, 35(3–4), 236–237.
  • Gago, J. M., Ziman, J., Caro, P., Constantinou, C. P., Davies, G., Parchmannn, I., … Sjøberg S. (2004). Europe needs more scientists. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z https://www.researchgate.net/publication/259705752_Europe_Needs_More_Scientists_Report_by_the_High_Level_Group_on_Increasing_Human_Resources_for_Science_and_Technology
  • Gago, J. M., Ziman, J., Caro, P., Constantinou, C. P., Davies, G., Parchmannn, I., … Sjøberg S. (2004). Europe needs more scientists. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z https://www.researchgate.net/publication/259705752_Europe_Needs_More_Scientists_Report_by_the_High_Level_Group_on_Increasing_Human_Resources_for_Science_and_Technology
  • Good, R., & Shymansky, J. (2001). Nature-of-science literacy in benchmarks and standards: Post-modern/relativist or modern/realist? In F. Bevilacqua, E. Giannetto, & M. Matthews (Eds.), Science education and culture: The contribution of history and philosophy of science (s. 53–65). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. CrossRef
  • Good, R., & Shymansky, J. (2001). Nature-of-science literacy in benchmarks and standards: Post-modern/relativist or modern/realist? In F. Bevilacqua, E. Giannetto, & M. Matthews (Eds.), Science education and culture: The contribution of history and philosophy of science (s. 53–65). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. CrossRef
  • Greger, D., Gröschlová, A., & Ježková, V. (2006). Analýza školního vzdělávání ve vybraných zemích EU. Orbis scholae, 0(1), 30–45. CrossRef
  • Greger, D., Gröschlová, A., & Ježková, V. (2006). Analýza školního vzdělávání ve vybraných zemích EU. Orbis scholae, 0(1), 30–45. CrossRef
  • Hájková, J. (2017). Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. Scientia in educatione, 8(2), 1–13.
  • Hájková, J. (2017). Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. Scientia in educatione, 8(2), 1–13.
  • Heilbron, J. L. (1999). Ponaučení z výuky dějinám věd. DVT, 32(1), 5–18.
  • Heilbron, J. L. (1999). Ponaučení z výuky dějinám věd. DVT, 32(1), 5–18.
  • Jangl, L. (2002). K otázce výuky dějin věd a techniky. DVT, 35(1), 37–47.
  • Jangl, L. (2002). K otázce výuky dějin věd a techniky. DVT, 35(1), 37–47.
  • Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: Vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–35. CrossRef
  • Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: Vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–35. CrossRef
  • Jenkins, E. W. (2014). E. J. Holmyard and the historical approach to science teaching. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2381–2432). Dordrecht: Springer.
  • Jenkins, E. W. (2014). E. J. Holmyard and the historical approach to science teaching. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2381–2432). Dordrecht: Springer.
  • Klopfer, L., & Cooley, W. (1961). Use of case histories in the development of student understanding of science and scientists. Cambridge: Graduate School of Education, Harvard University.
  • Klopfer, L., & Cooley, W. (1961). Use of case histories in the development of student understanding of science and scientists. Cambridge: Graduate School of Education, Harvard University.
  • Leite, L. (2002). History of science in science education: Development and validation of a checklist for analysing the historical content of science textbooks. Science & Education, 11(4), 333–359. CrossRef
  • Leite, L. (2002). History of science in science education: Development and validation of a checklist for analysing the historical content of science textbooks. Science & Education, 11(4), 333–359. CrossRef
  • Maršák, J., Janoušková, S., Svobodová, J., & Pumpr, V. (2011). Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza 1., 2. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/10967/prirodovedna-gramotnost-srovnavaci-analyza-1.-cast.html/; http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/10973/prirodovedna-gramotnost-srovnavaci-analyza-2.-cast.html/
  • Maršák, J., Janoušková, S., Svobodová, J., & Pumpr, V. (2011). Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza 1., 2. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/10967/prirodovedna-gramotnost-srovnavaci-analyza-1.-cast.html/; http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/10973/prirodovedna-gramotnost-srovnavaci-analyza-2.-cast.html/
  • McComas, W. F. (2014). Nature of science in the science curriculum and in teacher education programs in the United States. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 1993–2023). Dordrecht: Springer.
  • McComas, W. F. (2014). Nature of science in the science curriculum and in teacher education programs in the United States. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 1993–2023). Dordrecht: Springer.
  • Metz, D. (2014). The history and philosophy of science in science curricula and teacher education in Canada. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2025–2043). Dordrecht: Springer.
  • Metz, D. (2014). The history and philosophy of science in science curricula and teacher education in Canada. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2025–2043). Dordrecht: Springer.
  • MŠMT. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/41216
  • MŠMT. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/41216
  • Rabušicová, M., & Záleská, K. (2016). Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: Podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace, 26(3), 346–378. CrossRef
  • Rabušicová, M., & Záleská, K. (2016). Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: Podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace, 26(3), 346–378. CrossRef
  • Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H., & Hemmo, V. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
  • Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H., & Hemmo, V. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
  • Rutherford, F. J. (2001). Fostering the history of science in American science education. In F. Bevilacqua, E. Giannetto, & M. Matthews (Eds.), Science education and culture: The contribution of history and philosophy of science (s. 41–52). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. CrossRef
  • Rutherford, F. J. (2001). Fostering the history of science in American science education. In F. Bevilacqua, E. Giannetto, & M. Matthews (Eds.), Science education and culture: The contribution of history and philosophy of science (s. 41–52). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. CrossRef
  • Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633. CrossRef
  • Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633. CrossRef
  • Taylor, J. L., & Hunt, A. (2014). History and philosophy of science and the teaching of science in England. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2045–2081). Dordrecht: Springer.
  • Taylor, J. L., & Hunt, A. (2014). History and philosophy of science and the teaching of science in England. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 2045–2081). Dordrecht: Springer.
  • VÚP. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP. Dostupné z http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia
  • VÚP. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP. Dostupné z http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia
  • Wang, H., & Schmidt, W. (2001). History, philosophy and sociology of science in science education: Results from the third international mathematics and science study. In F. Bevilacqua, E. Giannetto, & M. Matthews (Eds.), Science education and culture: The contribution of history and philosophy of science (s. 83–102). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. CrossRef
  • Wang, H., & Schmidt, W. (2001). History, philosophy and sociology of science in science education: Results from the third international mathematics and science study. In F. Bevilacqua, E. Giannetto, & M. Matthews (Eds.), Science education and culture: The contribution of history and philosophy of science (s. 83–102). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. CrossRef