English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

Kritické myslenie ako dôležitá súčasť kurikulárnej reformy na Slovensku: Skúmanie fenoménu v slovenskej časopiseckej literatúre

Martina Kosturková, Janka Ferencová, Valentína Šuťáková

(Critical Thinking as an Important Part of the Curriculum Reform in Slovakia: Examining the Phenomenon in the Slovak Journals)

ORBIS SCHOLAE
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.283

zveřejněno 25.09.2018 
klíčová slova: curriculum reform; critical thinking; analysis of journal contributions • abstrakt
 • reference

  • Abram, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R., & Zhang, D. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 meta-analysis. Review of Educational Research, 78(4), 1102–1134. CrossRef
  • Abram, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R., & Zhang, D. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 meta-analysis. Review of Educational Research, 78(4), 1102–1134. CrossRef
  • Adey, P., & Shayer, M. (1994). Really raising standards: cognitive intervention and academic achievement. London: Routledge.
  • Adey, P., & Shayer, M. (1994). Really raising standards: cognitive intervention and academic achievement. London: Routledge.
  • Bailin, S. R., Case, R., Coombs, J. R., & Daniels, L. B. (1999). Conceptualizing critical thinking. Journal of Curriculum Studies, 31(3), 285–302. CrossRef
  • Bailin, S. R., Case, R., Coombs, J. R., & Daniels, L. B. (1999). Conceptualizing critical thinking. Journal of Curriculum Studies, 31(3), 285–302. CrossRef
  • Bailin, S. R. (2002). Critical thinking and science education. Science & Education, 11(4), 361–375. CrossRef
  • Bailin, S. R. (2002). Critical thinking and science education. Science & Education, 11(4), 361–375. CrossRef
  • Bagalová, Ľ., Bizíková, Ľ., & Fatulová, Z. (2014). Komparatívna analýza vzdelávacieho systému v Slovenskej republike a vo vybraných ázijských krajinách. Bratislava: ŠPÚ.
  • Bagalová, Ľ., Bizíková, Ľ., & Fatulová, Z. (2014). Komparatívna analýza vzdelávacieho systému v Slovenskej republike a vo vybraných ázijských krajinách. Bratislava: ŠPÚ.
  • Bean, J. C. (1996). Engaging ideas – The professor's guide to integrating writing: Critical thinking and active learning in the classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
  • Bean, J. C. (1996). Engaging ideas – The professor's guide to integrating writing: Critical thinking and active learning in the classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
  • Bloom, B., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: Longman Green.
  • Bloom, B., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: Longman Green.
  • Boekaerts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. (2000). Handbook of self-regulation. New York: The Guilford Press.
  • Boekaerts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. (2000). Handbook of self-regulation. New York: The Guilford Press.
  • Boekaerts, M. (2005). Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention. Applied Psychology: An International Review, 54(2), 199–231. CrossRef
  • Boekaerts, M. (2005). Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention. Applied Psychology: An International Review, 54(2), 199–231. CrossRef
  • Bonk, C. J., & Smith, G. S. (1988). Alternative instructional strategies for creative and critical thinking in the accounting curriculum. Journal of Accounting Education, 16 (2), 261–293. CrossRef
  • Bonk, C. J., & Smith, G. S. (1988). Alternative instructional strategies for creative and critical thinking in the accounting curriculum. Journal of Accounting Education, 16 (2), 261–293. CrossRef
  • Bransford, J. D., & Stein, B. S. (1984). The ideal problem solver: A guide for improving thinking, learning and creativity. San Francisco: Freeman.
  • Bransford, J. D., & Stein, B. S. (1984). The ideal problem solver: A guide for improving thinking, learning and creativity. San Francisco: Freeman.
  • Bruner, J. S. (1960). The process of education. Cambridge: Harvard University Press.
  • Bruner, J. S. (1960). The process of education. Cambridge: Harvard University Press.
  • Case, R. (2005). Moving critical thinking to the main stage. Education Canada, 45(2), 45–49.
  • Case, R. (2005). Moving critical thinking to the main stage. Education Canada, 45(2), 45–49.
  • Center for Critical Thinking. (2006). A brief history of the idea of critical thinking. Rohnert Park, CA: Sonoma State University.
  • Center for Critical Thinking. (2006). A brief history of the idea of critical thinking. Rohnert Park, CA: Sonoma State University.
  • Cross, D. R., & Paris, S. G. (1988). Developmental and instructional analyses of children's metacognition and reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 80(2), 131–142. CrossRef
  • Cross, D. R., & Paris, S. G. (1988). Developmental and instructional analyses of children's metacognition and reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 80(2), 131–142. CrossRef
  • Čavojová, V. (2016). O čom je reč, keď hovoríme o racionalite a kritickom myslení. In V. Čavojová, et al. (Eds.), Rozum: návod na použitie. Psychológia racionálneho myslenia (s. 69–87). Bratislava: Iris.
  • Čavojová, V. (2016). O čom je reč, keď hovoríme o racionalite a kritickom myslení. In V. Čavojová, et al. (Eds.), Rozum: návod na použitie. Psychológia racionálneho myslenia (s. 69–87). Bratislava: Iris.
  • Čavojová, V., & Jurkovič, M. (2017). Comparison of experienced vs. novice teachers in cognitive reflection and rationality. Studia Psychologica, 59(3), 100–112. CrossRef
  • Čavojová, V., & Jurkovič, M. (2017). Comparison of experienced vs. novice teachers in cognitive reflection and rationality. Studia Psychologica, 59(3), 100–112. CrossRef
  • Dewey, J. (1916). Education and democracy. New York: MacMillan.
  • Dewey, J. (1916). Education and democracy. New York: MacMillan.
  • Dillenbourg, P., Baker, M., Blaye, A., & O'Malley, C. (1996). The evolution of research on collaborative learning. In E. Spada & P. Reiman (Eds.), Learning in humans and machine: Towards an interdisciplinary learning science (s. 189–211). Oxford: Elsevier.
  • Dillenbourg, P., Baker, M., Blaye, A., & O'Malley, C. (1996). The evolution of research on collaborative learning. In E. Spada & P. Reiman (Eds.), Learning in humans and machine: Towards an interdisciplinary learning science (s. 189–211). Oxford: Elsevier.
  • Elder, L., Paul, R. W., & Cosgrovem, R. (2013). Online critical thinking basic concepts test. Dostupné z http://www.criticalthinking.org/pages/online-critical-thinking-basic-concepts-test/679
  • Elder, L., Paul, R. W., & Cosgrovem, R. (2013). Online critical thinking basic concepts test. Dostupné z http://www.criticalthinking.org/pages/online-critical-thinking-basic-concepts-test/679
  • Ennis, R. H. (1985). A logical basis for measuring critical thinking skills. Educational Leadership, 43(2), 44–48.
  • Ennis, R. H. (1985). A logical basis for measuring critical thinking skills. Educational Leadership, 43(2), 44–48.
  • Ennis. R. H., Millman, J., & Tomko, T. N. (1985). Cornell critical thinking test level X & level Z: Manual. Seaside, CA: Midwest Publication.
  • Ennis. R. H., Millman, J., & Tomko, T. N. (1985). Cornell critical thinking test level X & level Z: Manual. Seaside, CA: Midwest Publication.
  • Ennis. R. H., & Millman, J. (2005). Cornell critical thinking test level Z. Seaside, CA: The Critical Thinking Co. New York.
  • Ennis. R. H., & Millman, J. (2005). Cornell critical thinking test level Z. Seaside, CA: The Critical Thinking Co. New York.
  • ENQA. (2009). Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Helsinky: Európska asociácia na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
  • ENQA. (2009). Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Helsinky: Európska asociácia na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
  • Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction: Research findings and recommendations. Fullerton: California State University.
  • Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction: Research findings and recommendations. Fullerton: California State University.
  • Fisher, R. (1997). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.
  • Fisher, R. (1997). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.
  • Ferencová, J. (2017). Príprava študentov učiteľských študijných programov na rozvoj hodnotiaceho myslenia žiakov. Edukácia, 2(2), 52–61.
  • Ferencová, J. (2017). Príprava študentov učiteľských študijných programov na rozvoj hodnotiaceho myslenia žiakov. Edukácia, 2(2), 52–61.
  • Ferencová, J., & Šuťáková, V. (2011). Metódy rozvoja učebných kompetencií (k celoživotnému učeniu sa) v školskej edukácii. Didaktika, 2(4), 6–13.
  • Ferencová, J., & Šuťáková, V. (2011). Metódy rozvoja učebných kompetencií (k celoživotnému učeniu sa) v školskej edukácii. Didaktika, 2(4), 6–13.
  • Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. B., & Miller, R. (1996). Instrumental enrichment. An intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press.
  • Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. B., & Miller, R. (1996). Instrumental enrichment. An intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press.
  • Gavora, P. (1995). Kritické myslenie – prehľad situácie v zahraničí. In Z. Kolláriková (Ed.), Výchova ku kritickému mysleniu (s. 7–22). Bratislava: ŠPÚ.
  • Gavora, P. (1995). Kritické myslenie – prehľad situácie v zahraničí. In Z. Kolláriková (Ed.), Výchova ku kritickému mysleniu (s. 7–22). Bratislava: ŠPÚ.
  • Gavora, P., & Matúšová, P. (2010). Sonda do čitateľskej gramotnosti vysokoškolských študentov. Pedagogika, 1(3), 183–196.
  • Gavora, P., & Matúšová, P. (2010). Sonda do čitateľskej gramotnosti vysokoškolských študentov. Pedagogika, 1(3), 183–196.
  • Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
  • Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
  • Gažovič, O. (2017). Ako nesadnúť každému na lep. Dobrá škola, 9(4), 7.
  • Gažovič, O. (2017). Ako nesadnúť každému na lep. Dobrá škola, 9(4), 7.
  • Glaser, E. M. (1941). An experiment in the development of critical thinking. Columbia: University.
  • Glaser, E. M. (1941). An experiment in the development of critical thinking. Columbia: University.
  • Glaser, E. M. (1985). Critical thinking: Educating for responsible citizenship in a democracy. National Forum, 65, 24–27.
  • Glaser, E. M. (1985). Critical thinking: Educating for responsible citizenship in a democracy. National Forum, 65, 24–27.
  • Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for transfer cross domains: Dispositions, skills, structure training and metacognitive monitoring. American Psychologist, 53, 449–455. CrossRef
  • Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for transfer cross domains: Dispositions, skills, structure training and metacognitive monitoring. American Psychologist, 53, 449–455. CrossRef
  • Halpern, D. F. (2012). Halpern critical thinking assessment: Test manual. Mödling: Schuhfried GmbH.
  • Halpern, D. F. (2012). Halpern critical thinking assessment: Test manual. Mödling: Schuhfried GmbH.
  • Ištvan, I. (2016). Vybrané kapitoly z didaktiky. Prešov: Prešovská univerzita.
  • Ištvan, I. (2016). Vybrané kapitoly z didaktiky. Prešov: Prešovská univerzita.
  • JQI. (2004). Shared Dublin descriptors for the Bachelor's, Master's and Doctoral awards. Dostupné z https://www.vitae.ac.uk/policy/dublin-descriptors-for-doctorate-mar-2004-vitae.pdf/@@download/file/Dublin-descriptors-for-doctorate-Mar-2004-Vitae.pdf
  • JQI. (2004). Shared Dublin descriptors for the Bachelor's, Master's and Doctoral awards. Dostupné z https://www.vitae.ac.uk/policy/dublin-descriptors-for-doctorate-mar-2004-vitae.pdf/@@download/file/Dublin-descriptors-for-doctorate-Mar-2004-Vitae.pdf
  • Kant, I. (1979). Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda.
  • Kant, I. (1979). Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda.
  • Kennedy, M., Fisher M. B., & Ennis, R. H. (1991). Critical thinking: Literature review and needed research. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
  • Kennedy, M., Fisher M. B., & Ennis, R. H. (1991). Critical thinking: Literature review and needed research. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
  • Knapík, J. (2013a). Inovatívne metódy v predmete NV. In J. Jenčo (Ed.), Inovačné vyučovacie metódy (s. 47–54). Prešov: Michal Vaško.
  • Knapík, J. (2013a). Inovatívne metódy v predmete NV. In J. Jenčo (Ed.), Inovačné vyučovacie metódy (s. 47–54). Prešov: Michal Vaško.
  • Knapík, J. (2013b). Demokratická klíma triedy – dôležitý prvok pri výchove žiakov. Vychovávateľ, 62(3–4), 19–22.
  • Knapík, J. (2013b). Demokratická klíma triedy – dôležitý prvok pri výchove žiakov. Vychovávateľ, 62(3–4), 19–22.
  • Knapík, J. (2014). Dramatická výchova vo vyučovaní náboženskej výchovy. In J. Jenčo (Ed.), Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácii (s. 181–203). Prešov: Michal Vaško.
  • Knapík, J. (2014). Dramatická výchova vo vyučovaní náboženskej výchovy. In J. Jenčo (Ed.), Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácii (s. 181–203). Prešov: Michal Vaško.
  • Knapík, J. (2015). Hodnotenie štúdia na teologickej fakulte bežnými študentmi. In L. Danielová & J. Schmied (Eds.), Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 (s. 290). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
  • Knapík, J. (2015). Hodnotenie štúdia na teologickej fakulte bežnými študentmi. In L. Danielová & J. Schmied (Eds.), Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 (s. 290). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
  • Knapík, J. (2016). Hodnotenie medziľudských vzťahov študentov vo vysokoškolskom prostredí. In J. Malach, Z. Sikorová, N. Sklenářová, & M. Kocór (Eds.), Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání (s. 220–229). Ostrava: Ostravská univerzita.
  • Knapík, J. (2016). Hodnotenie medziľudských vzťahov študentov vo vysokoškolskom prostredí. In J. Malach, Z. Sikorová, N. Sklenářová, & M. Kocór (Eds.), Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání (s. 220–229). Ostrava: Ostravská univerzita.
  • Kolláriková, Z. (1995). Model kritického myslenia a zásady jeho rozvoja. In Z. Kolláriková (Ed.), Výchova ku kritickému mysleniu: teória a prax (s. 23–42). Bratislava: Univerzita Komenského.
  • Kolláriková, Z. (1995). Model kritického myslenia a zásady jeho rozvoja. In Z. Kolláriková (Ed.), Výchova ku kritickému mysleniu: teória a prax (s. 23–42). Bratislava: Univerzita Komenského.
  • Koníčková, J. (2010/2011). Metódy a aktivity podporujúce čítanie s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Naša škola, 16(10), 32–37.
  • Koníčková, J. (2010/2011). Metódy a aktivity podporujúce čítanie s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Naša škola, 16(10), 32–37.
  • Kosová, B., & Porubský, Š. (2011a). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
  • Kosová, B., & Porubský, Š. (2011a). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
  • Kosová, B., & Porubský, Š. (2011b). Slovenská cesta transformácie edukačného systému po roku 1989 na príklade primárneho vzdelávania a prípravy jeho učiteľov. Pedagogická orientace, 1(21), 35–50.
  • Kosová, B., & Porubský, Š. (2011b). Slovenská cesta transformácie edukačného systému po roku 1989 na príklade primárneho vzdelávania a prípravy jeho učiteľov. Pedagogická orientace, 1(21), 35–50.
  • Kosová, B. (2017). Učitelia v reformách školy a kurikula. Edukácia, 1(2), 126–138.
  • Kosová, B. (2017). Učitelia v reformách školy a kurikula. Edukácia, 1(2), 126–138.
  • Kosturková, M. (2012a). Možnosti využitia stratégie E-U-R v edukácii. Pedagogické rozhľady, 21(1/2), 1–5.
  • Kosturková, M. (2012a). Možnosti využitia stratégie E-U-R v edukácii. Pedagogické rozhľady, 21(1/2), 1–5.
  • Kosturková, M. (2012b). Kriticky mysliaci učiteľ v roli vychovávateľa a sprievodcu žiakov pre budúcnosť. Vychovávateľ, 61(1/2), 39–42.
  • Kosturková, M. (2012b). Kriticky mysliaci učiteľ v roli vychovávateľa a sprievodcu žiakov pre budúcnosť. Vychovávateľ, 61(1/2), 39–42.
  • Kosturková, M. (2013a). Stav kritického myslenia žiakov stredných škôl. Didaktika, 4(2), 11–15.
  • Kosturková, M. (2013a). Stav kritického myslenia žiakov stredných škôl. Didaktika, 4(2), 11–15.
  • Kosturková, M. (2013b). Kritické myslenie pedagógov stredných škôl. Pedagogika, 4(4), 283–297.
  • Kosturková, M. (2013b). Kritické myslenie pedagógov stredných škôl. Pedagogika, 4(4), 283–297.
  • Kosturková, M. (2016). Kritické myslenie v edukačnej praxi na Slovensku. Prešov: Rokus.
  • Kosturková, M. (2016). Kritické myslenie v edukačnej praxi na Slovensku. Prešov: Rokus.
  • Kosturková, M. (2017a). Rozvoj schopnosti tvoriť otázky – súčasť výchovy ku kritickému mysleniu. Manažment školy v praxi, 12(7/8), 2–6.
  • Kosturková, M. (2017a). Rozvoj schopnosti tvoriť otázky – súčasť výchovy ku kritickému mysleniu. Manažment školy v praxi, 12(7/8), 2–6.
  • Kosturková, M. (2017b). Zhodnotenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov vo vzťahu k rozvoju ich vyšších myšlienkových operácií. Edukácia, 2(2), 91–102.
  • Kosturková, M. (2017b). Zhodnotenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov vo vzťahu k rozvoju ich vyšších myšlienkových operácií. Edukácia, 2(2), 91–102.
  • Kosturková, M. (2017c). Experimentálne overenie schopnosti študentov učiteľstva tvoriť otázky. Edukácia,2(1), 139–148.
  • Kosturková, M. (2017c). Experimentálne overenie schopnosti študentov učiteľstva tvoriť otázky. Edukácia,2(1), 139–148.
  • Kotrč, D. (2009). Kritické myslenie. Acta humanica, (3), 272–275.
  • Kotrč, D. (2009). Kritické myslenie. Acta humanica, (3), 272–275.
  • Kubalíková, A. (2015). Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov. Pedagogika, 6(1), 7–20.
  • Kubalíková, A. (2015). Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov. Pedagogika, 6(1), 7–20.
  • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef
  • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef
  • Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Dostupné z http://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/CriticalThinkingReviewFINAL.pdf
  • Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Dostupné z http://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/CriticalThinkingReviewFINAL.pdf
  • Lawson, T. J., 1999. Assessing psychological critical thinking as a learning outcome for psychology majors. Teaching of Psychology, 26(3), 207–209.
  • Lawson, T. J., 1999. Assessing psychological critical thinking as a learning outcome for psychology majors. Teaching of Psychology, 26(3), 207–209.
  • Lesáková, D. (2009). Prieskum uplatňovania ECTS v doktorandskom štúdiu na univerzitách v SR. In D. Filkornová (Ed.), Aktuálny stav v implementácii ECTS na vysokých školách: zborník z konferencie Bratislava, 21. apríla 2009 (s. 27–34). Bratislava: Slovak Academic Association for International Coopertion.
  • Lesáková, D. (2009). Prieskum uplatňovania ECTS v doktorandskom štúdiu na univerzitách v SR. In D. Filkornová (Ed.), Aktuálny stav v implementácii ECTS na vysokých školách: zborník z konferencie Bratislava, 21. apríla 2009 (s. 27–34). Bratislava: Slovak Academic Association for International Coopertion.
  • Lesáková, D. (2013). Implementácia salzburských princípov v doktorandskom vzdelávaní. Academia: súčasnosť a perspektíva vysokých škôl, 24(3), 14–21.
  • Lesáková, D. (2013). Implementácia salzburských princípov v doktorandskom vzdelávaní. Academia: súčasnosť a perspektíva vysokých škôl, 24(3), 14–21.
  • Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining higher order thinking. Theory into Practice, 32(3), 131–137. CrossRef
  • Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining higher order thinking. Theory into Practice, 32(3), 131–137. CrossRef
  • Ligoš, M., 2008. Slovenčina v kontexte nových výziev. In Ľ. Liptáková & M. Klimovič (Eds.), Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry (s. 43–58). Prešov: Prešovská univerzita.
  • Ligoš, M., 2008. Slovenčina v kontexte nových výziev. In Ľ. Liptáková & M. Klimovič (Eds.), Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry (s. 43–58). Prešov: Prešovská univerzita.
  • Lipman, M. (1988). Critical thinking: What can it be? Educational Leadership, 46(9), 38–43.
  • Lipman, M. (1988). Critical thinking: What can it be? Educational Leadership, 46(9), 38–43.
  • Ludvigová, I. (2012/2013). Čitateľská a literárna gramotnosť detí v predprimárnom vzdelávaní. Naša škola, 16(4), 40–44.
  • Ludvigová, I. (2012/2013). Čitateľská a literárna gramotnosť detí v predprimárnom vzdelávaní. Naša škola, 16(4), 40–44.
  • Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454.
  • Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454.
  • Martinez, M. E. (2006). What is metacognition? Phi Delta Kappan, 87(9), 696–699. CrossRef
  • Martinez, M. E. (2006). What is metacognition? Phi Delta Kappan, 87(9), 696–699. CrossRef
  • Marzano, J. R., Pickering, D. J., Arredondo, D., Blackburn, G., Brandt, R., Moffett, C., … Whisler, J. S. (1997). Dimensions of learning: Teacher's manual, 2nd edition. Denver: McREL.
  • Marzano, J. R., Pickering, D. J., Arredondo, D., Blackburn, G., Brandt, R., Moffett, C., … Whisler, J. S. (1997). Dimensions of learning: Teacher's manual, 2nd edition. Denver: McREL.
  • McPeck, J. E. (1990). Critical thinking and subject specificity: A reply to Ennis. Educational Researcher, 19(4), 10–12. CrossRef
  • McPeck, J. E. (1990). Critical thinking and subject specificity: A reply to Ennis. Educational Researcher, 19(4), 10–12. CrossRef
  • Mertová, N. (2015). Metaforické modelovanie a jeho kognitívny potenciál v politickom diskurze. In Hľadanie ekvivalentnosti VIII (s. 229–236). Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešove.
  • Mertová, N. (2015). Metaforické modelovanie a jeho kognitívny potenciál v politickom diskurze. In Hľadanie ekvivalentnosti VIII (s. 229–236). Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešove.
  • Ministerstvo školstva a vedy SR (1994). Konštantín: Národný program výchovy a vzdelávania. Štátna politika výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na obdobie 1995–2015. 1. a 2. diel. Bratislava: Ministerstvo školstva a vedy SR.
  • Ministerstvo školstva a vedy SR (1994). Konštantín: Národný program výchovy a vzdelávania. Štátna politika výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na obdobie 1995–2015. 1. a 2. diel. Bratislava: Ministerstvo školstva a vedy SR.
  • Nedelová, M. (2013). Overovanie použiteľnosti problémovej úlohy ako nástroja na zisťovanie úrovne kritického myslenia na slovenských vysokoškolákoch v projekte AHELO. In P. Fridrichová & E. Vísmeková (Eds.), Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov PF UMB v Banskej Bystrici (s. 88–98). Banská Bystrica: Inštitút vedy a výskumu PF Univerzity Mateja Bela.
  • Nedelová, M. (2013). Overovanie použiteľnosti problémovej úlohy ako nástroja na zisťovanie úrovne kritického myslenia na slovenských vysokoškolákoch v projekte AHELO. In P. Fridrichová & E. Vísmeková (Eds.), Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov PF UMB v Banskej Bystrici (s. 88–98). Banská Bystrica: Inštitút vedy a výskumu PF Univerzity Mateja Bela.
  • Novack, G. (1960). John Dewey's theories of education. International Socialist Review, 21(1), 229–238.
  • Novack, G. (1960). John Dewey's theories of education. International Socialist Review, 21(1), 229–238.
  • Orosová, R., & Klimková, A. (2016). Experiential education in undergraduate teacher training and its influence on the classroom climate. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue, 989–996. Dostupné z http://www.tojet.net/special/2016_11_1.pdf
  • Orosová, R., & Klimková, A. (2016). Experiential education in undergraduate teacher training and its influence on the classroom climate. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue, 989–996. Dostupné z http://www.tojet.net/special/2016_11_1.pdf
  • Pasternáková, L. (2014). Inovácie na FHPV v Prešove. In P. Kónya (Ed.), Univerzita v kontexte zmien (s. 569–572). Prešov: Prešovská univerzita.
  • Pasternáková, L. (2014). Inovácie na FHPV v Prešove. In P. Kónya (Ed.), Univerzita v kontexte zmien (s. 569–572). Prešov: Prešovská univerzita.
  • Paul, R. W. (1987). Dialogical thinking: Critical thought essential to the acquisition of rational knowledge and passions. In J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Teaching thinking skills (s. 251–259). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Paul, R. W. (1987). Dialogical thinking: Critical thought essential to the acquisition of rational knowledge and passions. In J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Teaching thinking skills (s. 251–259). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Paul, R. W. (1992). Critical thinking: What, why, and how? New Directions for Community Colleges, 77, 3–24. CrossRef
  • Paul, R. W. (1992). Critical thinking: What, why, and how? New Directions for Community Colleges, 77, 3–24. CrossRef
  • Paul, R. W., & Elder, L. (1992). Elements of thought. Dostupné z https://www.criticalthinking.org/ctmodel/logic-model1.htm
  • Paul, R. W., & Elder, L. (1992). Elements of thought. Dostupné z https://www.criticalthinking.org/ctmodel/logic-model1.htm
  • Paul, R. W., & Elder, L. (2003). La mini-guía para el Pensamiento crítico Conceptos y herramientas. Dostupné z https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
  • Paul, R. W., & Elder, L. (2003). La mini-guía para el Pensamiento crítico Conceptos y herramientas. Dostupné z https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
  • Paul, R. W., & Elder, L. (2006). Critical thinking: The nature of critical and creative thought. Journal of Developmental Education, 30(2), 34–35.
  • Paul, R. W., & Elder, L. (2006). Critical thinking: The nature of critical and creative thought. Journal of Developmental Education, 30(2), 34–35.
  • Pavlíková, A. (2013/2014). Vplyv kritického myslenia na rozvoj tvorivosti žiakov pri práci s bájou. Naša škola, 17(7–8), 26–30.
  • Pavlíková, A. (2013/2014). Vplyv kritického myslenia na rozvoj tvorivosti žiakov pri práci s bájou. Naša škola, 17(7–8), 26–30.
  • Pavlov, I., & Krystoň, M. (2017). Model podpory profesijného učenia a rozvoja učiteľstva. In I. Pavlov (Ed.), Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva (s. 9–47). Banská Bystrica: Belianum.
  • Pavlov, I., & Krystoň, M. (2017). Model podpory profesijného učenia a rozvoja učiteľstva. In I. Pavlov (Ed.), Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva (s. 9–47). Banská Bystrica: Belianum.
  • Pavlov, I., & Šnídlová, M. (2013). Profesijný rozvoj učiteľov – podnety pre modely podpory. Praha: 3P, spol. s r.o.
  • Pavlov, I., & Šnídlová, M. (2013). Profesijný rozvoj učiteľov – podnety pre modely podpory. Praha: 3P, spol. s r.o.
  • Petlák, E. (2012/2013). EUR – Kritické myslenie žiakov vo vyučovaní. Naša škola, 16(2), 6–11.
  • Petlák, E. (2012/2013). EUR – Kritické myslenie žiakov vo vyučovaní. Naša škola, 16(2), 6–11.
  • Petlák, E. (2016a). Globalizácia a výzvy pre edukáciu. Manažment školy v praxi, 12(3), 1–5.
  • Petlák, E. (2016a). Globalizácia a výzvy pre edukáciu. Manažment školy v praxi, 12(3), 1–5.
  • Petlák, E. (2016b). Úvaha nad premenou školy. Pedagogická revue, 63(1–2), 5–13.
  • Petlák, E. (2016b). Úvaha nad premenou školy. Pedagogická revue, 63(1–2), 5–13.
  • Petranová, D. (2011). Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov. Communication Today, 2(1), 67–83.
  • Petranová, D. (2011). Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov. Communication Today, 2(1), 67–83.
  • Petranová, D. (2013). Rozvoj kritického myslela v mediálnej výchove. Pedagogické rozhľady, 22(4–5), 14–17.
  • Petranová, D. (2013). Rozvoj kritického myslela v mediálnej výchove. Pedagogické rozhľady, 22(4–5), 14–17.
  • Petrasová, A. (2000). Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Prešov: Prešovská univerzita.
  • Petrasová, A. (2000). Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Prešov: Prešovská univerzita.
  • Petrasová, A. (2008). Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy. Prešov: Rokus.
  • Petrasová, A. (2008). Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy. Prešov: Rokus.
  • Petríková, K. (2015). Alternatívne prístupy k pedagogickému hodnoteniu vo vyučovacom procese. Edukácia, 1(2), 115–124.
  • Petríková, K. (2015). Alternatívne prístupy k pedagogickému hodnoteniu vo vyučovacom procese. Edukácia, 1(2), 115–124.
  • Petrová, G., & Kozárová, N. (2017). Relačná rovina učebných štýlov žiakov a frekvencie hierarchizácií zaznamenaných v mentálnych mapách. Pedagogická revue, 64(1), 6–25.
  • Petrová, G., & Kozárová, N. (2017). Relačná rovina učebných štýlov žiakov a frekvencie hierarchizácií zaznamenaných v mentálnych mapách. Pedagogická revue, 64(1), 6–25.
  • Piaget, J., & Inhelderová, B. (1970). Psychologie dítěte. Praha: SPN.
  • Piaget, J., & Inhelderová, B. (1970). Psychologie dítěte. Praha: SPN.
  • Plencner, A. (2014). Critical thinking and the challenges of internet. Communication Today, 5(2), 5–18.
  • Plencner, A. (2014). Critical thinking and the challenges of internet. Communication Today, 5(2), 5–18.
  • Porubský, Š., Kosová, B., Doušková, A., Trnka, M., Poliach, V., Fridrichová, P., … Simanová, L. (2014). Škola a kurikulum: Transformácia v slovenskom kontexte. Banská Bystrica: Belianum.
  • Porubský, Š., Kosová, B., Doušková, A., Trnka, M., Poliach, V., Fridrichová, P., … Simanová, L. (2014). Škola a kurikulum: Transformácia v slovenskom kontexte. Banská Bystrica: Belianum.
  • Porubský, Š. (2017). Reformy už radšej nie! Pohľad slovenských učiteľov na premeny školského kurikula po roku 2008. In I. Ištvan, J. Ferencová, & M. Kosturková (Eds.), Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe (s. 342–356). Prešov: Prešovská univerzita.
  • Porubský, Š. (2017). Reformy už radšej nie! Pohľad slovenských učiteľov na premeny školského kurikula po roku 2008. In I. Ištvan, J. Ferencová, & M. Kosturková (Eds.), Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe (s. 342–356). Prešov: Prešovská univerzita.
  • Rovňanová, L. (2015). Profesijné kompetencie učiteľov. Banská Bystrica: Belianum.
  • Rovňanová, L. (2015). Profesijné kompetencie učiteľov. Banská Bystrica: Belianum.
  • Ruisel, I. (2008). Od inteligencie k múdrosti. In D. Heller, M. Charvát, & I. Sobotková (Eds.), Psychologické dny: Já & my a oni. Brno: Fakulta sportovních studií MU Brno ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností (s. 1–6). Dostupné z http://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/ruisel.pdf
  • Ruisel, I. (2008). Od inteligencie k múdrosti. In D. Heller, M. Charvát, & I. Sobotková (Eds.), Psychologické dny: Já & my a oni. Brno: Fakulta sportovních studií MU Brno ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností (s. 1–6). Dostupné z http://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/ruisel.pdf
  • Ruisel, I., & Ruiselová, Z. (2011). Múdrosť v kontexte osobnosti: Problémy, fakty, otázky. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Slovak Academic Press.
  • Ruisel, I., & Ruiselová, Z. (2011). Múdrosť v kontexte osobnosti: Problémy, fakty, otázky. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Slovak Academic Press.
  • Sámelová, J. (2013/2014). Námety na rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Naša škola, 17(9–10), 36–39.
  • Sámelová, J. (2013/2014). Námety na rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Naša škola, 17(9–10), 36–39.
  • Scriven, M. (1985). Critical for survival. National Forum, 65(1), 9–12.
  • Scriven, M. (1985). Critical for survival. National Forum, 65(1), 9–12.
  • Scriven, M., & Paul, R. (1987). Critical thinking as defined by the national council for excellence in critical thinking. Dostupné z http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
  • Scriven, M., & Paul, R. (1987). Critical thinking as defined by the national council for excellence in critical thinking. Dostupné z http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
  • Schaffer, J. C. (1995). Teaching the multiparagraphy essay: A sequential nine-week unit. San Diego: Jane Schaffer Publications.
  • Schaffer, J. C. (1995). Teaching the multiparagraphy essay: A sequential nine-week unit. San Diego: Jane Schaffer Publications.
  • Schafritz, J. M., Koeppe R. P., & Soper, E. (1988). Facts on file dictionary of education. New York: Facts on File Publications.
  • Schafritz, J. M., Koeppe R. P., & Soper, E. (1988). Facts on file dictionary of education. New York: Facts on File Publications.
  • Schievella, P. S. (1968). Critical analysis: Language and its functions. New York: Humanities Press.
  • Schievella, P. S. (1968). Critical analysis: Language and its functions. New York: Humanities Press.
  • Smetanová, V., Drbalová, A., & Vitáková, D. (2015). Implicit theories of critical thinking in teachers and future teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 171, 724–732. CrossRef
  • Smetanová, V., Drbalová, A., & Vitáková, D. (2015). Implicit theories of critical thinking in teachers and future teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 171, 724–732. CrossRef
  • Smetanová, V., Flamíková, E., & Hrašová, L. (2015). The level of critical thinking abilities among pre-service teachers. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), 8th International conference of education, research and innovation (s. 5304–5310). Seville: IATED.
  • Smetanová, V., Flamíková, E., & Hrašová, L. (2015). The level of critical thinking abilities among pre-service teachers. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), 8th International conference of education, research and innovation (s. 5304–5310). Seville: IATED.
  • Sternberg, R. J. (1986). Critical thinking: Its nature, measurement, and improvement. Washington, DS: National Institute of Education.
  • Sternberg, R. J. (1986). Critical thinking: Its nature, measurement, and improvement. Washington, DS: National Institute of Education.
  • Šnídlová, M. (2010). Riadenie kontinuálneho vzdelávania a učiaca sa škola. Pedagogické rozhľady, 19(2), 23–25.
  • Šnídlová, M. (2010). Riadenie kontinuálneho vzdelávania a učiaca sa škola. Pedagogické rozhľady, 19(2), 23–25.
  • ŠPÚ. (2015a). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike: ISCED 3A. Dostupné z https://edumedia-depot.gei.de/bitstream/handle/11163/1286/773380744_2011.pdf?sequence=1
  • ŠPÚ. (2015a). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike: ISCED 3A. Dostupné z https://edumedia-depot.gei.de/bitstream/handle/11163/1286/773380744_2011.pdf?sequence=1
  • ŠPÚ. (2015b). Profil absolventa gymnázia. Dostupné z http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-gymnazia/profil-absolventa
  • ŠPÚ. (2015b). Profil absolventa gymnázia. Dostupné z http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-gymnazia/profil-absolventa
  • Šuťáková, V. (2017). Podmienky rozvoja ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v prostredí vlastnej školy. In M. Kosturková, J. Ferencová, I. Ištvan, & L. Rovňanová (Eds.), Vybrané aspekty pedagogickej profesie. (s. 412–426). Prešov: Prešovská univerzita. Dostupné z http://www.unipo.sk/public/media/13484/Zborn%C3%ADk%20z%20konferencie.pdf
  • Šuťáková, V. (2017). Podmienky rozvoja ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v prostredí vlastnej školy. In M. Kosturková, J. Ferencová, I. Ištvan, & L. Rovňanová (Eds.), Vybrané aspekty pedagogickej profesie. (s. 412–426). Prešov: Prešovská univerzita. Dostupné z http://www.unipo.sk/public/media/13484/Zborn%C3%ADk%20z%20konferencie.pdf
  • Šuťáková, V., & Ferencová, J. (2017). Komparácia didaktických spôsobilostí študentov učitelstva a učiteľov v pedagogickej praxi. Edukácia, 2(1), 313–322.
  • Šuťáková, V., & Ferencová, J. (2017). Komparácia didaktických spôsobilostí študentov učitelstva a učiteľov v pedagogickej praxi. Edukácia, 2(1), 313–322.
  • Thayer-Bacon, B. J. (2000). Transforming critical thinking: Thinking constructively. New York, NY: Teachers College Press.
  • Thayer-Bacon, B. J. (2000). Transforming critical thinking: Thinking constructively. New York, NY: Teachers College Press.
  • Tindal, G., & Nolet, V. (1995). Curriculum-based measurement in middle and high schools: Critical thinking skills in content areas. Focus on Exceptional Children, 27(7), 1–22.
  • Tindal, G., & Nolet, V. (1995). Curriculum-based measurement in middle and high schools: Critical thinking skills in content areas. Focus on Exceptional Children, 27(7), 1–22.
  • Turek, I., Zelina, M., & Rosa,V. (2000). Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15–20 rokov (projekt "Milénium"). Dostupné z http://www.minedu.sk/DaA/ZVaVzdel/VaVSR/milenium.rtf
  • Turek, I., Zelina, M., & Rosa,V. (2000). Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15–20 rokov (projekt "Milénium"). Dostupné z http://www.minedu.sk/DaA/ZVaVzdel/VaVSR/milenium.rtf
  • Velmovská, K. (2014). Physics mistakes in movies or the possibility of developing critical thinking in physics education. Journal of Science Education, 15(1), 37–40.
  • Velmovská, K. (2014). Physics mistakes in movies or the possibility of developing critical thinking in physics education. Journal of Science Education, 15(1), 37–40.
  • Velmovská, K. (2015). Rozvíjanie kritického myslenia na vyučovní fyziky (Habilitačná práca). Bratislava: Univerzita Komenského.
  • Velmovská, K. (2015). Rozvíjanie kritického myslenia na vyučovní fyziky (Habilitačná práca). Bratislava: Univerzita Komenského.
  • Velmovská, K., & Bartošovič, L. (2016). Developing critical thinking skills in physics classes. In G. Gibson (Ed.), Crtitical thinking: Theories, methods and challenges, (s. 1–43). New York: Nova Science Publishers.
  • Velmovská, K., & Bartošovič, L. (2016). Developing critical thinking skills in physics classes. In G. Gibson (Ed.), Crtitical thinking: Theories, methods and challenges, (s. 1–43). New York: Nova Science Publishers.
  • Vetráková, M. (2014). Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum.
  • Vetráková, M. (2014). Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum.
  • Vygotskij, L. S. (1970). Myšlení a řeč. Praha: SPN.
  • Vygotskij, L. S. (1970). Myšlení a řeč. Praha: SPN.
  • Watson, G., & Glaser, E. M. (1990). Watson-Glaser critical thinking appraisal. Oxford: Psychological corporation, LTD, GB.
  • Watson, G., & Glaser, E. M. (1990). Watson-Glaser critical thinking appraisal. Oxford: Psychological corporation, LTD, GB.
  • WEF. (2017). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. Dostupné z http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
  • WEF. (2017). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. Dostupné z http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
  • Williams, R. L., Oliver, R., Allin, J. L., Winn, B., & Booher, C. S. (2003). Psychological critical thinking as a course predictor and outcome variable. Teaching of Psychology, 30(3), 220–223. CrossRef
  • Williams, R. L., Oliver, R., Allin, J. L., Winn, B., & Booher, C. S. (2003). Psychological critical thinking as a course predictor and outcome variable. Teaching of Psychology, 30(3), 220–223. CrossRef
  • Willingham, D. T. (2007). Critical thinking: Why is it so hard to teach? American Educator, 31, 8–19. Dostupné z https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Crit_Thinking.pdf
  • Willingham, D. T. (2007). Critical thinking: Why is it so hard to teach? American Educator, 31, 8–19. Dostupné z https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Crit_Thinking.pdf
  • Zelina, M. (2008). S Mirónom Zelinom o školskej reforme. Pravda. Dostupné z https://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/567-s-mironom-zelinom-o-skolskej-reforme/
  • Zelina, M. (2008). S Mirónom Zelinom o školskej reforme. Pravda. Dostupné z https://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/567-s-mironom-zelinom-o-skolskej-reforme/
  • Zelina, M. (2016). Ľudské kvality pre budúcnosť. Pedagogická revue, 63(1–2), 14–12.
  • Zelina, M. (2016). Ľudské kvality pre budúcnosť. Pedagogická revue, 63(1–2), 14–12.
  • Zelina, M. (2017). Autoregulácia, metakognícia a exekutívne funkcie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 51(4), 223–239.
  • Zelina, M. (2017). Autoregulácia, metakognícia a exekutívne funkcie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 51(4), 223–239.