English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání

Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková

(Curriculum Reforms: Primary History Change in Three English-Speaking Countries)

ORBIS SCHOLAE
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.289

zveřejněno 19.11.2018 
klíčová slova: curriculum; school history; social studies; comparative education • abstrakt
 • reference

  • Adamson, B., & Morris, P. (2007). Comparing curricula. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), Comparative education research: Approaches and methods (s. 263–282). CERC Studies in Comparative Education 19. Hong Kong: Comparative Education Research Centre.
  • Beneš, Z. (2011). Co je (dnes) didaktika dějepisu? Pedagogická orientace, 21(2), 193–206.
  • Beneš, Z., & Gracová, B. (2015). Didaktika dějepisu: Mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: Vývoj – stav – perspektivy (s. 289–326). Brno: MU.
  • Bloudková-Dvořáková, M., & Dvořák, D. (2005). Společenskovědní vzdělávání. In V. Spilková et al., Proměny primárního vzdělávání v ČR (s. 209–223). Praha: Portál.
  • Brundrett, M. (2015). Policy on the primary curriculum since 2010: The demise of the expert view. London Review of Education, 13(2), 49–59. CrossRef
  • Čapek, V. (2005). Některé mezinárodní projekty a koncepce dějepisu ve škole. In R. Kožiak & I. Nagy (Eds.), Acta historica Neosoliensia 8 (s. 217–229). Banská Bystrica: KH FHV UMB.
  • Černý, K., & Šubrt, J. (2013). K problematice školní výuky dějepisu. In J. Šubrt & J. Vinopal (Eds.), Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (s. 52–69). Praha: Karolinum.
  • Činátl, K., & Pinkas, J., et al. (2014). Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
  • De Groot-Reuvekamp, M. J., Van Boxtel, C., Ros, A., & Harnett, P. (2014). The understanding of historical time in the primary history curriculum in England and the Netherlands. Journal of Curriculum Studies, 46(4), 487–514. CrossRef
  • Donnelly, K. (2005). Benchmarking Australian primary school curricula. Canberra: Department of Education, Science and Training.
  • Dvořák, D. (2012). Od osnov k vzdělávacím standardům. Praha: PedF UK.
  • Dvořák, D. (2015). Proměny kurikulárního diskurzu: O aktérech, standardech a ledních medvědech. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy (s. 101–117). Praha: PedF UK.
  • Dvořák, D., & Dvořáková, M. (2010). Dějepis a vlastivěda – varianty vztahu v českých a zahraničních kurikulech. In J. Märc et al., Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům (s. 45–55). Ústí nad Labem: FF UJEP.
  • Gracová, B., & Labischová, D. (2012). Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace, 22(4), 516–543. CrossRef
  • Greger, D. (2015). Metodologie srovnávací pedagogiky ve světě, u nás a v kontextu této publikace. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy (s. 59–63). Praha: PedF UK.
  • Guyver, R. (2011). Primary history: Current themes. In I. Davis (Ed.), Debates in history teaching (18–29). London: Routledge.
  • Harris, R., & Ormond, B. (2018). Historical knowledge in a knowledge economy – what types of knowledge matter? Educational Review, 1–17. DOI: 10.1080/00131911.2018.1462764 CrossRef
  • Havlůjová, H., & Najbert, J., et al. (2014). Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
  • Henderson, D. (2015). Introduction to point and counterpoint: What does the review of the Australian Curriculum mean for history? Curriculum Perspectives, 35(1), 49–51.
  • Holec, J., & Dvořák, D. (2017). Curriculum for Excellence: Kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace. Pedagogika, 67(1), 56–77. CrossRef
  • Hudecová, D. (2006). Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky. Praha: PedF UK.
  • Huggins, M., & Knight, P. (1997). Curriculum continuity and transfer from primary to secondary school: The case of history. Educational Studies, 23(3), 333–348. CrossRef
  • Ježková, V., Dvořák, D., & Chapman, Ch. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.
  • Jireček, M. (2014). Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: MUNI Press. CrossRef
  • Labadie, A. L. R. (2011). The battle for national history standards. In M. S. Plakhotnik, S. M. Nielsen, & D. M. Pane (Eds.), Proceedings of the Tenth annual college of education & GSN research conference (s. 109–115). Miami: Florida International University. Dostupné z http://coeweb.fiu.edu/research_conference/
  • Labischová, D. (2013). Co si uchováváme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí. Ostrava: OU.
  • Labischová, D., & Gracová, B. (2010). Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: FF OU.
  • Levstik, L. S., & Thornton, S. J. (2018). Reconceptualizing history for early childhood through early adolescence. In S. A. Metzger & L. McArthur Harris (Eds.), The Wiley international handbook of history teaching and learning (s. 473–501). Hoboken: Wiley-Blackwell. CrossRef
  • Lingard, B., & McGregor, G. (2014). Two contrasting Australian Curriculum responses to globalisation: What students should learn or become. Curriculum Journal, 25(1), 90–110. CrossRef
  • Maddison, M. (2014, jaro). The National curriculum for History from September 2014: The view from Ofsted. Primary History, 66, 5–7.
  • Mareš, J. (2017). Etická dilemata učitelů dějepisu aneb Jak vyučovat o kontroverzních obdobích dějin? Historie – otázky – problémy, 9(2), 35–55.
  • Ormond, B. M. (2011). Shifts in knowledge teaching: The unexpected consequences of assessment practices on secondary history. Pacific-Asian Education, 23(1), 5–22.
  • Ormond, B. M. (2017). Curriculum decisions – the challenges of teacher autonomy over knowledge selection for history. Journal of Curriculum Studies, 49(5), 599–619. CrossRef
  • Pešková, K., Janko, T., Lupač, M., Ševčík, K., Doležal, T., Moravec, J., … Češková, T. (2014). Kurikulum základní školy: Metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: MU. CrossRef
  • Priestley, M., Laming, M., & Humes, W. (2015). Emerging school curricula: Australia and Scotland compared. Curriculum Perspectives, 35(3). Dostupné z http://www.acsa.edu.au/pages/page33.asp
  • Retz, T. (2016). At the interface: Academic history, school history and the philosophy of history. Journal of Curriculum Studies, 48(4), 503–517. CrossRef
  • Ritzvi, F., & Lingard. B. (2010). Globalizing education policy. London: Routledge.
  • Ross, E. W., Mathison, S., & Vinson, K. D. (2015). Social studies education and standards-based education reform in North America: Curriculum standardization, high-stakes testing, and resistance. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 10(1), 19–48.
  • Savage, G. C., & O'Connor, K. (2015). National agendas in global times: Curriculum reforms in Australia and the USA since the 1980s. Journal of Education Policy, 30(5), 609–630. CrossRef
  • Schoenfeld, A. H. (2004). Math wars. Educational Policy, 18(1), 253–286. CrossRef
  • Smith, J. (2017). Discursive dancing: Traditionalism and social realism in the 2013 English history curriculum wars. British Journal of Educational Studies, 65(3), 307–329. CrossRef
  • Stará, J., & Starý, K. (2017). Studie výuky dějepisného učiva na 1. stupni ZŠ. Pedagogická orientace, 27(1), 6–29. CrossRef
  • Symcox, L., & Wilschut, A. (Eds.). (2009). National history standards: The problem of the canon and the future of history teaching. Charlotte, NC: Information Age.
  • Štorchův memoriál (2013). Marginalia Historica, 4(2), 215–242.
  • Tambyah, M. (2015). What does the review of the Australian Curriculum mean for history in the primary years? Curriculum Perspectives, 35(1), 55–57.
  • Van der Leeuw-Roord, J. (2007). Two steps forwards, one step back: Shoring our stories and looking for the common threads. EUROCLIO Bulletin 26.
  • Walterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: CDVU.
  • Wilschut, A. (2009). Canonical standards or orientational frames of reference? The cultural and the educational approach to the debate about standards in history teaching. In L. Symcox & A. Wilschut (Eds.), National history standards: The problem of the canon and the future of teaching history (s. 113–135). Charlotte: Information Age Publishers.
  • Young, M. (2007). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education. London: Routledge. CrossRef
  • Young, M., & Muller, J. (2010). Three educational scenarios for the future: Lessons from the sociology of knowledge. European Journal of Education, 45(1), 11–27. CrossRef
  • Zakaria, F. (2016, 29. února). Centristé se drží. Respekt, 27(9), s. 15.
  • Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2015). Australian Curriculum, v. 8.1. Dostupné z http://www.australiancurriculum.edu.au/humanities-and-social-sciences/hass/
  • Department for Education. (2013). National curriculum in England: History programmes of study. Dostupné z https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-history-programmes-of-study
  • National Center for History in the Schools. (1994). National standards for history for grades K-4: Expanding children's world in time and space. Los Angeles: Author. Dostupné z http://www.nchs.ucla.edu/history-standards/standards-for-grades-k-4/
  • National Council for the Social Studies. (2013). The college, career, and civic life (C3) framework for social studies state standards: Guidance for enhancing the rigor of K-12 civics, economics, geography, and history. Silver Spring: NCSS. Dostupné z http://www.socialstudies.org/system/files/c3/C3-Framework-for-Social-Studies.pdf